Ngày 16 / 07 / 2024
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Môn thi Đoàn Tên Giới tính Ngày sinh
Futsal (76)
Cao Bằng (14)
Bùi Cao Nguyên Đạt Nam 01/01/1900
Cao Hoài An Nam 01/01/1900
Huỳnh Tấn Lực Nam 01/01/1900
Huỳnh Veăn Hoài Nam 01/01/1900
Lưu Tấn Phước Nam 01/01/1900
Nguyễn Hữu Thuận Nam 01/01/1900
Nguyễn Lâm Gia Thọ Nam 01/01/1900
Nguyễn Quang Vương Nam 01/01/1900
Nguyễn Trọng Tín Nam 01/01/1900
Nguyễn Văn Cố Phát Cổn Nam 01/01/1900
Phạm Quốc Duy Nam 01/01/1900
Trần Thanh Phong Nam 01/01/1900
Trần Viết Thuận Nam 01/01/1900
Trương Trần Quang Nhật Nam 01/01/1900
Đắk Lắk (14)
Bùi Việt Hồng Nam 01/01/1900
Cao Văn Kiên Nam 01/01/1900
Đỗ Quốc Dũng Nam 01/01/1900
Dương Quang Nhật Nam 01/01/1900
Hồ Duy Hải Nam 01/01/1900
Huỳnh Huy Hảo Nam 01/01/1900
Ngô Văn Hưng Nam 01/01/1900
Nguyễn Đức Ty Nam 01/01/1900
Nguyễn Hoàng Long Nam 01/01/1900
Nguyễn Hữu Phước Nam 01/01/1900
Nguyễn Văn Sơn Nam 01/01/1900
Nguyễn Viết Thông Nam 01/01/1900
Trần Quốc Hiệp Nam 01/01/1900
Y Chức Hmok Nam 01/01/1900
TP Hồ Chí Minh (16)
Hồ Văn Ý Nam 01/01/1900
Khổng Đình Hùng Nam 01/01/1900
Lâm Tấn Phát Nam 01/01/1900
Mai Xuân Hiệp Nam 01/01/1900
Ngô Ngọc Sơn Nam 01/01/1900
Nguyễn Anh Duy Nam 01/01/1900
Nguyễn Đắc Huy Nam 01/01/1900
Nguyễn Mạnh Dũng Nam 01/01/1900
Nguyễn Minh Trí Nam 01/01/1900
Nguyễn Tuấn Thành Nam 01/01/1900
Nhan Gia Hưng Nam 01/01/1900
Phạm Đức Hòa Nam 01/01/1900
Trần Nhật Trung Nam 01/01/1900
Trần Quang Toàn Nam 01/01/1900
Trần Thái Huy Nam 01/01/1900
Trần Văn Vũ Nam 01/01/1900
TP Hà Nội (16)
An Lâm Tới Nam 01/01/1900
Chu Văn Tiến Nam 01/01/1900
Danh Phát Nam 01/01/1900
Dương Ngọc Linh Nam 01/01/1900
Hoàng Sỹ Linh Nam 01/01/1900
Lê Quang Vinh Nam 01/01/1900
Ngọ Minh Hiếu Nam 01/01/1900
Nguyễn Đa Hải Nam 01/01/1900
Nguyễn Thành Tín Nam 01/01/1900
Nguyễn Thịnh Phát Nam 01/01/1900
Nguyễn Văn Quốc Huy Nam 01/01/1900
Nguyễn Văn Tuấn Nam 01/01/1900
Phạm Văn Tú Nam 01/01/1900
Triệu Xuân Linh Nam 01/01/1900
Trương Văn Thành Nam 01/01/1900
Từ Minh Quang Nam 01/01/1900
Khánh Hòa (16)
Đặng Phước Hạnh Nam 01/01/1900
Hồ Văn Tú Nam 01/01/1900
K’Gôi Nam 01/01/1900
Mai Tấn Vũ Nam 01/01/1900
Mai Thành Đạt Nam 01/01/1900
Ngô Quang Thìn Nam 01/01/1900
Nguyễn Anh Quý Nam 01/01/1900
Nguyễn Hồng Kông Nam 01/01/1900
Nguyễn Hữu Phúc Nam 01/01/1900
Nguyễn Trần Duy Nam 01/01/1900
Phạm Thanh Sơn Nam 01/01/1900
Phan Khắc Chí Nam 01/01/1900
Trần Minh Tuấn Nam 01/01/1900
Trần Tuyên Nam 01/01/1900
Trần Văn Sang Nam 01/01/1900
Trần Văn Thanh Nam 01/01/1900
Tổng số vận động viên: 76