Ngày 27 / 09 / 2023
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Môn thi Đoàn Tên Giới tính Ngày sinh
Bóng ném (120)
Bình Định (16)
BÌNH ĐỊNH Nữ 01/01/1900
Đặng Phương Nhi Nữ 01/01/1900
Đỗ Thị Kim Yến Nữ 01/01/1900
Huỳnh Thị Thanh Thưởng Nữ 01/01/1900
Lê Diệu Hân Nữ 01/01/1900
Nguyễn Như Hoàng Yến Nữ 01/01/1900
Nguyễn Thị Bích Thảo Nữ 01/01/1900
Nguyễn Thị Diễm Quỳnh Nữ 01/01/1900
Nguyễn Thị Huyền Trân Nữ 01/01/1900
Nguyễn Thị Khánh Quỳnh Nữ 01/01/1900
Trần Đào Như Nguyệt Nữ 01/01/1900
Trần Thị Kim Thư Nữ 01/01/1900
Trương Hoàng Nhi Nữ 01/01/1900
Trương Hồng Ngọc Nữ 01/01/1900
Trương Thị Ái Liên Nữ 01/01/1900
Võ Thị Hiển Nữ 01/01/1900
Đà Nẵng (12)
ĐÀ NẴNG Nam 01/01/1900
Đặng Văn Ý Nam 01/01/1900
Đinh Văn Phúc Nam 01/01/1900
Đoàn Đức Huy Nam 01/01/1900
Huỳnh Quân Nam 01/01/1900
Lê Sinh Phúc Thọ Nam 01/01/1900
Mai Trương Huy Hoàng Nam 01/01/1900
Nguyễn Hữu Thành Nam 01/01/1900
Nguyễn Quốc Long Nam 01/01/1900
Phan Văn Phước Nam 01/01/1900
Trần Lê Như Nghĩa Nam 01/01/1900
Viêm Đình Tuấn Anh Nam 01/01/1900
TP Hồ Chí Minh (34)
CHÂU NGỌC THÙY DUNG Nữ 01/01/1900
CHÂU TỊNH PHÂN Nữ 01/01/1900
ĐỖ THỊ TÚ HẢO Nữ 01/01/1900
DƯƠNG TRẦM TUẤN THANH Nam 01/01/1900
HUỲNH GIA MỸ Nữ 01/01/1900
LÊ MINH THUẬN Nam 01/01/1900
LIÊU GIA KIỆN Nam 01/01/1900
LƯ NGỌC TRINH Nữ 01/01/1900
LỮ TRẦN TOÀN PHONG Nam 01/01/1900
NGUYỄN ANH DUY Nam 01/01/1900
NGUYỄN DUY KHANG Nam 01/01/1900
NGUYỄN KIM OANH Nữ 01/01/1900
NGUYỄN NGỌC HẢI TRIỀU Nam 01/01/1900
NGUYỄN NGỌC THẢO VY Nữ 01/01/1900
NGUYỄN TÁ TRỰC Nam 01/01/1900
NGUYỄN THỊ KIM THƯ Nữ 01/01/1900
NGUYỄN THỊ NHUNG Nữ 01/01/1900
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TRÂM Nữ 01/01/1900
NGUYỄN THỊ TRÀ MY Nữ 01/01/1900
NGUYỄN THỊ XƯƠNG Nữ 01/01/1900
NGUYỄN TIẾN NGỌC QUÝ Nam 01/01/1900
PHẠM NGUYỄN ANH TÍN Nam 01/01/1900
PHẠM THỊ MỸ HẰNG Nữ 01/01/1900
PHAN VÂN ANH Nữ 01/01/1900
SALY HA Nữ 01/01/1900
TP. HỒ CHÍ MINH Nữ 01/01/1900
TP. HỒ CHÍ MINH Nam 01/01/1900
TRẦN LÊ MINH Nam 01/01/1900
TRẦN THANH THUẬN Nam 01/01/1900
TRẦN THỊ SEN Nữ 01/01/1900
TRẦN THIỆN TÂM Nam 01/01/1900
TRẦN XUÂN LỘC Nam 01/01/1900
TỪ THANH QUANG Nam 01/01/1900
VÕ VƯƠNG TRỌNG Nam 01/01/1900
Hà Giang (12)
Chu Thị Huyền Trang Nữ 01/01/1900
Chu Thị Nguyên Nữ 01/01/1900
Cu Hoàng Hải Yến Nữ 01/01/1900
HÀ GIANG Nữ 01/01/1900
Hoàng Thu Huyền Nữ 01/01/1900
Lục Thị Sơn Nữ 01/01/1900
Nguyễn Lệ Nhật Nữ 01/01/1900
Nguyễn Ngọc Liên Nữ 01/01/1900
Nguyễn Thị Hằng Nữ 01/01/1900
Phạm Thị Nhung Nữ 01/01/1900
Phùng Thị Ánh Nữ 01/01/1900
Phùng Thị Vân Anh Nữ 01/01/1900
TP Hà Nội (34)
Đàm Thị Khuyên Nữ 01/01/1900
Đàm Thị Thanh Huyền Nữ 01/01/1900
Đỗ Thị Huyền Trang Nữ 01/01/1900
Đỗ Thị Như Quỳnh Nữ 01/01/1900
Đỗ Tiến Đạt Nam 01/01/1900
HÀ NỘI Nữ 01/01/1900
HÀ NỘI Nam 01/01/1900
Hà Thị Hạnh Nữ 01/01/1900
Hà Thị Thu Huệ Nữ 01/01/1900
Hồ Hoàng Dũng Nam 01/01/1900
Hồ Trọng Quý Nam 01/01/1900
Hoàng Thị Lan Anh Nữ 01/01/1900
Khang Gia Bảo Nam 01/01/1900
Lê Đình Đạt Nam 01/01/1900
Mai Thị Trang Nữ 01/01/1900
Nguyễn Hoàng Thanh Nam 01/01/1900
Nguyễn Minh Đức Nam 01/01/1900
Nguyễn Phúc Long Nam 01/01/1900
Nguyễn Quang Đạt Nam 01/01/1900
Nguyễn Thanh Huyền Nữ 01/01/1900
Nguyễn Thanh Trà Nữ 01/01/1900
Nguyễn Thị Ánh Tuyết Nữ 01/01/1900
Nguyễn Thị Khánh Linh Nữ 01/01/1900
Nguyễn Thị Thanh Ngọc Nữ 01/01/1900
Nguyễn Tiến Đạt Nam 01/01/1900
Nguyễn Văn Trọng Nam 01/01/1900
Phạm Thị Loan Nữ 01/01/1900
Phạm Văn Quyền Nam 01/01/1900
Phùng Công Sinh Nam 01/01/1900
Phùng Thị Linh Trang Nữ 01/01/1900
Trần Hải Yến Nữ 01/01/1900
Trần Xuân Nhạc Nam 01/01/1900
Triệu Vân Long Nam 01/01/1900
Vũ Chí Linh Nam 01/01/1900
Yên Bái (12)
Cao Ngọc Khánh Nam 01/01/1900
Đỗ Thế Phong Nam 01/01/1900
Lê Đức Anh Tuấn Nam 01/01/1900
Nguyễn Đức Thành Nam 01/01/1900
Nguyễn Ngọc Quỳnh Nam 01/01/1900
Nguyễn Văn Dần Nam 01/01/1900
Phạm Quang Minh Nam 01/01/1900
Trần Đức Hiển Nam 01/01/1900
Trịnh Long Vũ Nam 01/01/1900
Trương Gia Bảo Nam 01/01/1900
Vũ Thanh Bình Nam 01/01/1900
YÊN BÁI Nam 01/01/1900
Tổng số vận động viên: 120