Ngày 24 / 07 / 2024
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Môn thi Đoàn Tên Giới tính Ngày sinh
Kéo co (327)
Bắc Giang (24)
Bàn Thị Vi Nữ 01/01/1900
Đàm Thị Bắc Nữ 01/01/1900
Đàm Văn Thiện Nam 01/01/1900
Dương Ngọc Lâm Nam 01/01/1900
Giáp Văn Vinh Nam 01/01/1900
Hoàng Thành Sơn Nam 01/01/1900
Hoàng Thị Giang Nữ 01/01/1900
Hoàng Thị Hải Vân Nữ 01/01/1900
Ngô Vũ Thị Hải Oanh Nữ 01/01/1900
Nguyễn Anh Tiến Nam 01/01/1900
Nguyễn Thị Anh Nữ 01/01/1900
Nguyễn Văn Thắng Nam 01/01/1900
Nông Thị Nguyện Nữ 01/01/1900
Phạm Thị Ngọc Trâm Nữ 01/01/1900
Phạm Thị Thanh Hoa Nữ 01/01/1900
Tô Minh Vương Nam 01/01/1900
Trần Thị Điềm Nữ 01/01/1900
Triệu Bàn Tuyết Nhi Nữ 01/01/1900
Triệu Quý Du Nam 01/01/1900
Triệu Thị Hiền Nữ 01/01/1900
Triệu Tiến Quân Nam 01/01/1900
Triệu Văn Hiếu Nam 01/01/1900
Vi Văn Đức Nam 01/01/1900
Vi Văn Dũng Nam 01/01/1900
Đắk Nông (18)
H' Ba Nữ 01/01/1900
H' Dil Niê Nữ 01/01/1900
H' Li Niê Nữ 01/01/1900
H' Linh Êban Nữ 01/01/1900
H' Lũi ÊBan Nữ 01/01/1900
K' Quân Nam 01/01/1900
K' Sinh Nam 01/01/1900
Trần Văn Cường Nam 01/01/1900
Vyi Thị Ang Nữ 01/01/1900
Y' Chang BKRông Nam 01/01/1900
Y Dông Byă Nam 01/01/1900
Y' Hiệp Nam 01/01/1900
Y' Huân BKRông Nam 01/01/1900
Y' Ken Nam 01/01/1900
Y' Nhiếc Mbuôn Nam 01/01/1900
Y' On BKRông Nam 01/01/1900
Y' Quế Niê Nam 01/01/1900
Y' Quen Nam 01/01/1900
Đắk Lắk (47)
BÙI VĂN HẬU Nam 01/01/1900
BÙI VĂN HẬU Nữ 01/01/1900
CHU VĂN KHÁ Nữ 01/01/1900
CHU VĂN KHÁ Nam 01/01/1900
H DUEL NIÊ DKĂM Nữ 01/01/1900
H DUEL NIÊ DKĂM Nữ 01/01/1900
H LAI MLÔ Nữ 01/01/1900
H LUIT HDRUÊ Nữ 01/01/1900
H LUIT HDRUÊ Nữ 01/01/1900
H NGAO NIÊ Nữ 01/01/1900
H NGAO NIÊ Nữ 01/01/1900
H NGHIĂL Ê BAN Nữ 01/01/1900
H NGHIĂL Ê BAN Nữ 01/01/1900
H NHEM NIÊ Nữ 01/01/1900
H NHEM NIÊ Nữ 01/01/1900
H NIÊ Ê BAN Nữ 01/01/1900
H NIÊ Ê BAN Nữ 01/01/1900
H RŨ Ê BAN Nữ 01/01/1900
H RŨ Ê BAN Nữ 01/01/1900
H SIÊM ADRƠNG Nữ 01/01/1900
H SIÊM ADRƠNG Nữ 01/01/1900
H YEN ÊUNG Nữ 01/01/1900
H YEN ÊUNG Nữ 01/01/1900
NIÊ THỊ HƯƠNG Nữ 01/01/1900
NIÊ THỊ HƯƠNG Nữ 01/01/1900
TRẦN XUÂN DIỄM Nữ 01/01/1900
TRẦN XUÂN DIỄM Nữ 01/01/1900
Y ÁNH M BUÔN Nữ 01/01/1900
Y ÁNH M BUÔN Nam 01/01/1900
Y CHINH NIÊ Nữ 01/01/1900
Y CHINH NIÊ Nam 01/01/1900
Y ĐỨC MLÔ Nam 01/01/1900
Y ĐỨC MLÔ Nữ 01/01/1900
Y NGOAN MLÔ Nữ 01/01/1900
Y NGOAN MLÔ Nam 01/01/1900
Y RAI MLÔ Nam 01/01/1900
Y RAI MLÔ Nữ 01/01/1900
Y RUBI HDRUỄ Nam 01/01/1900
Y RUBI HDRUỄ Nữ 01/01/1900
Y RƯNG BKRÔNG Nữ 01/01/1900
Y RƯNG BKRÔNG Nam 01/01/1900
Y TRI KKRÔNG Nam 01/01/1900
Y TRI KKRÔNG Nữ 01/01/1900
Y ÚET MLÔ Nam 01/01/1900
Y ÚET MLÔ Nữ 01/01/1900
Y WAI NIÊ Nữ 01/01/1900
Y WAI NIÊ Nam 01/01/1900
Hòa Bình (19)
Bùi Thị Ái Nữ 01/01/1900
Bùi Thị Bình Nữ 01/01/1900
Bùi Thị Đích Nữ 01/01/1900
Bùi Thị Ngoan Nữ 01/01/1900
Bùi Thị Niêm Nữ 01/01/1900
Bùi Thị Sạnh Nữ 01/01/1900
Bùi Thị Tập Nữ 01/01/1900
Bùi Thị Thêm Nữ 01/01/1900
Bùi Thị Thu Nữ 01/01/1900
Bùi Thị Xâm Nữ 01/01/1900
Bùi Văn Giáp Nam 01/01/1900
Bùi Văn Nam Nam 01/01/1900
Bùi Văn Thịnh Nam 01/01/1900
Đinh Thanh Văn Nam 01/01/1900
Đinh Văn Bàn Nam 01/01/1900
Đinh Văn Bằn Nam 01/01/1900
Đinh Văn Lường Nam 01/01/1900
Lương Xuân Khánh Nam 01/01/1900
Trần Anh Tuấn Nam 01/01/1900
TP Hồ Chí Minh (41)
Bùi Thị Thanh Huyền Nữ 01/01/1900
Đoàn Công Thuận Nam 01/01/1900
Đoàn Tuấn Thịnh Nam 01/01/1900
Du Gia Tuấn Nam 01/01/1900
Dương Nguyễn Thùy Tâm Nữ 01/01/1900
Dương Thị Thanh Trúc Nữ 01/01/1900
Huỳnh Quốc Huy Nam 01/01/1900
Huỳnh Tấn Khanh Nam 01/01/1900
Huỳnh Thị Kim Liên Nữ 01/01/1900
Lạc Vịnh Hằng Nữ 01/01/1900
Lâm Thanh Tuyền Nữ 01/01/1900
Lê Đình Thắng Nam 01/01/1900
Lưu Uyển Nhi Nữ 01/01/1900
MBồ Chiến Nam 01/01/1900
Nguyễn Đoàn Thiên Kim Nữ 01/01/1900
Nguyễn Hồng Nhiên Nữ 01/01/1900
Nguyễn Hữu Hưng Nam 01/01/1900
Nguyễn Ngọc Khánh Linh Nữ 01/01/1900
Nguyễn Ngọc Phương Khánh Nữ 01/01/1900
Nguyễn Ngọc Thanh Uyên Nữ 01/01/1900
Nguyễn Phương Anh Nữ 01/01/1900
Nguyễn Phương Thanh Nữ 01/01/1900
Nguyễn Thành Luân Nam 01/01/1900
Nguyễn Thị Ngọc Bích Nữ 01/01/1900
Nông Đức Trung Nam 01/01/1900
Phạm Đức Trí Nam 01/01/1900
Phạm Huỳnh Phương Nam Nam 01/01/1900
Phan Phúc Bảo Nam 01/01/1900
Thẩm Văn Nam Nam 01/01/1900
Trần Gia Huy Nam 01/01/1900
Trần Gia Luật Nam 01/01/1900
Trần Huỳnh Gia Yên Nữ 01/01/1900
Trần Minh Quân Nam 01/01/1900
Trần Mỹ Nhung Nữ 01/01/1900
Trần Ngọc Thanh Nữ 01/01/1900
Trần Quốc Trí Nam 01/01/1900
Trần Thành Đạo Nam 01/01/1900
Trần Thanh Sang Nam 01/01/1900
Trương Minh Cảnh Nam 01/01/1900
Trương Ngọc Thiên Thạch Nam 01/01/1900
Từ Thanh Thịnh Nam 01/01/1900
TP Hà Nội (17)
Bùi Ngọc Doãn Nam 01/01/1900
Đặng Ngọc Dương Nam 01/01/1900
Đinh Công Khánh Nam 01/01/1900
Đỗ Kim Oanh Nữ 01/01/1900
Đỗ Năng Huân Nam 01/01/1900
Hoàng Anh Khôi Nam 01/01/1900
Hoàng Tuấn Anh Nam 01/01/1900
Hoàng Xuân Vinh Nam 01/01/1900
Lưu Thị Diệu Linh Nữ 01/01/1900
Nguyễn Bá Vinh Nam 01/01/1900
Nguyễn Thu Huyền Nữ 01/01/1900
Nguyễn Thu Phương Nữ 01/01/1900
Phạm Thị Quỳnh Trang Nữ 01/01/1900
Trần Thị Mỹ Chuy Nữ 01/01/1900
Trần Việt Cường Nam 01/01/1900
Trịnh Văn Tùng Nam 01/01/1900
Vũ Xuân Du Nam 01/01/1900
Kon Tum (16)
A Chi Nam 01/01/1900
A Đới Nam 01/01/1900
A Hải Nam 01/01/1900
A KLis Nam 01/01/1900
A Nguyệt Nam 01/01/1900
A PRốt Nam 01/01/1900
A Thiết Nam 01/01/1900
A Thứ Nam 01/01/1900
A Tý Nam 01/01/1900
Lò Tuấn Anh Nam 01/01/1900
Nguyễn A Thanh Luân Nam 01/01/1900
Y Bích Loan Nữ 01/01/1900
Y Chanh Nữ 01/01/1900
Y Hồng Nữ 01/01/1900
Y Lon Nữ 01/01/1900
Y Thầy Nữ 01/01/1900
Lai Châu (24)
Chẻo A San Nam 01/01/1900
Đao Văn Huệ Nam 01/01/1900
Đao Văn Thanh Nam 01/01/1900
Đèo Thị Phượng Nữ 01/01/1900
Hà Thùy Trang Nữ 01/01/1900
Khoàng Minh Tuyết Nữ 01/01/1900
Lò Thị Cúc Nữ 01/01/1900
Lò Thị Thanh Hoài Nữ 01/01/1900
Lò Văn Lộc Nam 01/01/1900
Lò Văn Sơn Nam 01/01/1900
Lò Văn Tâm Nam 01/01/1900
Lù Thị Nguyệt Nữ 01/01/1900
Lý Chin Mẩy Nữ 01/01/1900
Lý Văn Nghĩa Nam 01/01/1900
Phìn Thị Lệ Nữ 01/01/1900
Pờ Văn Chung Nam 01/01/1900
Tẩn Mẩy Chiêu Nữ 01/01/1900
Tống Thị Hải Nữ 01/01/1900
Tống Văn Tường Nam 01/01/1900
Vàng Thị Nguyệt Nữ 01/01/1900
Vàng Văn Phương Nam 01/01/1900
Vàng Văn Thanh Nam 01/01/1900
Vàng Văn Tú Nam 01/01/1900
Vũ Hồng Anh Nữ 01/01/1900
Lào Cai (15)
Bàn Thị Lan Nữ 01/01/1900
Bàn Thị Lan Nữ 01/01/1900
Đặng Văn Dương Nam 01/01/1900
Đặng Văn Thanh Nam 01/01/1900
Hoàng Thị Kim Nữ 01/01/1900
Lù Thị Hương Nữ 01/01/1900
Lù Thị Sen Nữ 01/01/1900
Lùng Thị Giang Nữ 01/01/1900
Lý Thị Bình Nữ 01/01/1900
Lý Thị Quý Nữ 01/01/1900
Mã Văn Khánh Nam 01/01/1900
Mã Văn Tân Nam 01/01/1900
Mai Đức Anh Nam 01/01/1900
Tẩn Thị Thủy Nữ 01/01/1900
Triệu Thị Lan Nữ 01/01/1900
Lạng Sơn (21)
Đỗ Phạm Hoài Linh Nữ 01/01/1900
Dư Văn Trường Nam 01/01/1900
Hà Thị Loan Nữ 01/01/1900
Hoàng Nhật Vũ Nam 01/01/1900
Hoàng Quốc Hoan Nam 01/01/1900
Hoàng Sơn Vũ Nam 01/01/1900
Hoàng Thế Anh Nam 01/01/1900
Hoàng Thị Ngọc Nữ 01/01/1900
Hoàng Thị Phương Thảo Nữ 01/01/1900
Hoàng Thị Thơm Nữ 01/01/1900
Hoàng Văn Huy Nam 01/01/1900
Lăng Tài Hoan Nam 01/01/1900
Lục Thu Trang Nữ 01/01/1900
Lục Văn Đoàn Nam 01/01/1900
Lương Thu Giang Nữ 01/01/1900
Lưu Văn Thái Nam 01/01/1900
Mạc Văn Sử Nam 01/01/1900
Nguyễn Minh Phúc Nam 01/01/1900
Phạm Hùng Cường Nam 01/01/1900
Phùng Văn Điệp Nam 01/01/1900
Vi Thị Thanh Thảo Nữ 01/01/1900
Nghệ An (24)
Đặng Phạm Uyên Nhi Nữ 01/01/1900
Đinh Trần Bảo Ngọc Nữ 01/01/1900
Hồ Thị Tuyết Nhi Nữ 01/01/1900
Huỳnh Thanh Vũ Nam 01/01/1900
Huỳnh Thị Yến Nhi Nữ 01/01/1900
Lê Nguyễn Anh Thư Nữ 01/01/1900
Lê Võ Hoàng Kha Nam 01/01/1900
Lương Thị Xuân Nữ 01/01/1900
Nguyễn Hoàng Yến Nữ 01/01/1900
Nguyễn Như Ngọc Nam 01/01/1900
Nguyễn Thanh Hiền Nữ 01/01/1900
Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 01/01/1900
Nguyễn Thị Ngọc Mây Nữ 01/01/1900
Nguyễn Thị Ngọc Sương Nữ 01/01/1900
Nguyễn Thị Thanh Hằng Nữ 01/01/1900
Nguyễn Văn Linh Nam 01/01/1900
Nguyễn Xuân Như Nam 01/01/1900
Phạm Thị Thiện Thảo Nữ 01/01/1900
Phạm Thụy Hồng Thư Nữ 01/01/1900
Trần Lê Cát Phượng Nữ 01/01/1900
Trần Thị Thúy Nga Nữ 01/01/1900
Trần Viết An Khương Nam 01/01/1900
Trương Mỹ Tiên Nữ 01/01/1900
Võ Mạnh Hùng Nam 01/01/1900
Sơn La (24)
Cà Thị Diên Nữ 01/01/1900
Cà Văn Duy Nam 01/01/1900
Đèo Thị Thương Nữ 01/01/1900
Lành Thị Mai Nữ 01/01/1900
Lèo Thị Huyền Nữ 01/01/1900
Lèo Thị Pùa Nữ 01/01/1900
Lò Thị Diệp Nữ 01/01/1900
Lò Văn Cương Nam 01/01/1900
Lù Thị Hoa Nữ 01/01/1900
Lù Thị Sinh Nữ 01/01/1900
Quàng Thị Sọn Nữ 01/01/1900
Quàng Thị Thuông Nữ 01/01/1900
Quàng Thị Thúy Vân Nữ 01/01/1900
Quàng Văn Dung Nam 01/01/1900
Quàng Văn Duy Nam 01/01/1900
Quàng Văn Hải Nam 01/01/1900
Quàng Văn Kim Nam 01/01/1900
Quàng Văn Lợi Nam 01/01/1900
Quàng Văn Lương Nam 01/01/1900
Quàng Văn Sơn Nam 01/01/1900
Quàng Văn Thương Nam 01/01/1900
Quàng Văn Văn Nam 01/01/1900
Quàng Văn Vương Nam 01/01/1900
Vì Thị Duyên Nữ 01/01/1900
Thái Nguyên (37)
Công Xuân Trường Nam 01/01/1900
Đặng Thị Việt Hà Nữ 01/01/1900
Đặng Văn Tuấn Nam 01/01/1900
Đinh Quốc Trung Nam 01/01/1900
Dương Thế Hiển Nam 01/01/1900
Hà Thành Lâm Nam 01/01/1900
Hà Văn Khởi Nam 01/01/1900
Hoàng Thị Dương Ánh Nữ 01/01/1900
Hoàng Văn Khải Nam 01/01/1900
Lê Thế Duy Nam 01/01/1900
Lê Văn Hoàng Nam 01/01/1900
Lê Xuân Nam Nam 01/01/1900
Lò Minh Khánh Nữ 01/01/1900
Lò Thị Thu Ngân Nữ 01/01/1900
Luân Quang Trung Nam 01/01/1900
Lục Văn Đoàn Nam 01/01/1900
Lương Thị Hạnh Nữ 01/01/1900
Ma Văn Cường Nam 01/01/1900
Mai Thùy Dung Nữ 01/01/1900
Nguyễn Ngọc Khỏe Nam 01/01/1900
Nguyễn Thanh Trà Nữ 01/01/1900
Nguyễn Thanh Tùng Nam 01/01/1900
Nguyễn Thị Kiều Mai Nữ 01/01/1900
Nguyễn Thị Liên Nữ 01/01/1900
Nguyễn Trọng Khánh Nam 01/01/1900
Nông Kỳ Công Nam 01/01/1900
Nông Thị Út Hạnh Nữ 01/01/1900
Phạm Thị Nguyệt Nữ 01/01/1900
Trần Hải Nam Nam 01/01/1900
Trần Thị Huyền Trang Nữ 01/01/1900
Trần Thị Sinh Nữ 01/01/1900
Trần Thị Thạch Nữ 01/01/1900
Trần Văn Duy Nam 01/01/1900
Triệu Quy Phúc Nam 01/01/1900
Triệu Thị Minh Nữ 01/01/1900
Vừ Thị Ny Nữ 01/01/1900
Vy Văn Du Nam 01/01/1900
Tổng số vận động viên: 327