Ngày 18 / 04 / 2024
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Môn thi Tên Giới tính Ngày sinh
Billiards & Snooker (5)
Cao Thành Trúc Nam 01/01/1900
Huỳnh Xuân Châu Nam 01/01/1900
Lê Đình Sỹ Nam 01/01/1900
Phạm Quốc Tuấn Nam 01/01/1900
Vương Minh Thiện Nam 01/01/1900
Bóng ném (16)
BÌNH ĐỊNH Nữ 01/01/1900
Đặng Phương Nhi Nữ 01/01/1900
Đỗ Thị Kim Yến Nữ 01/01/1900
Huỳnh Thị Thanh Thưởng Nữ 01/01/1900
Lê Diệu Hân Nữ 01/01/1900
Nguyễn Như Hoàng Yến Nữ 01/01/1900
Nguyễn Thị Bích Thảo Nữ 01/01/1900
Nguyễn Thị Diễm Quỳnh Nữ 01/01/1900
Nguyễn Thị Huyền Trân Nữ 01/01/1900
Nguyễn Thị Khánh Quỳnh Nữ 01/01/1900
Trần Đào Như Nguyệt Nữ 01/01/1900
Trần Thị Kim Thư Nữ 01/01/1900
Trương Hoàng Nhi Nữ 01/01/1900
Trương Hồng Ngọc Nữ 01/01/1900
Trương Thị Ái Liên Nữ 01/01/1900
Võ Thị Hiển Nữ 01/01/1900
Bóng ném bãi biển (10)
Đỗ Thị Kim Yến Nữ 01/01/1991
Huỳnh Thị Thanh Thưởng Nữ 01/01/2001
Lê Diệu Hân Nữ 01/01/2004
Nguyễn Thị Bích Thảo Nữ 01/01/2005
Nguyễn Thị Diễm Quỳnh Nữ 01/01/2007
Nguyễn Thị Huyền Trân Nữ 01/01/2004
Nguyễn Thị Khánh Quỳnh Nữ 01/01/2005
Trần Thị Kim Thư Nữ 01/01/2006
Trương Thị Ái Liên Nữ 01/01/1992
Võ Thị Hiền Nữ 01/01/2006
Boxing (3)
Đỗ Thành Đô Nam 01/01/2003
Lê Dương Gia Kiệt Nam 01/01/2003
Nguyễn Quốc Vĩ Nam 01/01/1999
Cờ tướng (8)
Bùi Thanh Tùng Nam 01/01/1900
Châu Thị Ngọc Giao Nữ 01/01/1900
Hồ Thị Thanh Hồng Nữ 01/01/1900
Nguyễn Văn Tới Nam 01/01/1900
Phạm Trung Thành Nam 01/01/1900
Trần Quang Nhật Nam 01/01/1900
Trần Thị Bích Hằng Nữ 01/01/1900
Vương Tiểu Nhi Nữ 01/01/1900
Cờ vua (6)
Bùi Kim Lê Nữ 01/01/1900
Đặng Hoàng Quý Nhân Nam 01/01/1900
Lê Lã Trà My Nữ 01/01/1900
Nguyễn Phương Nghi Nữ 01/01/1900
Nguyễn Thị Thúy Triên Nữ 01/01/1900
Trần Thị Như Ý Nữ 01/01/1900
Điền kinh (8)
Bùi Thị Út Nguyệt Nữ 01/01/1900
Diệp Thị Thanh Phương Nữ 01/01/1900
Hồ Thị Thu Hà Nữ 16/01/2004
Nguyễn Thị Kim Luyến Nữ 01/01/1900
Phạm Thị Hồng Lệ Nữ 01/02/1998
Phạm Thị Hồng Lệ Nữ 01/02/1998
Võ Thị Phượng Nữ 14/01/2005
Võ Thị Thu Hà Nữ 01/01/1900
Kickboxing (5)
Nguyễn Thị Hằng Nga Nữ 01/01/1994
Nguyễn Văn Tiện Nam 01/01/2001
Phan Minh Quốc Nam 01/01/2003
Trần Minh Hậu Nam 01/01/2003
Võ Quốc Phong Nam 01/01/1999
Taekwondo (8)
Bùi Thị Ngọc Nữ 01/01/1900
Huỳnh Thị Ái Nhi Nữ 01/01/1900
Huỳnh Thị Dung Nữ 01/01/1900
Lê Như Hoa Cẩm Tuyên Nữ 01/01/1900
Lưu Quyền Phước Nam 01/01/1900
Mai Thị Ngọc Lanh Nữ 01/01/1900
Ngô Thị Tuyết Trinh Nữ 01/01/1900
Trần Li Na Nữ 01/01/1900
Võ cổ truyền (14)
Bùi Lê Tấn Vũ Nam 01/01/1994
Đặng Quốc Duy Nam 01/01/1996
Đoàn Đăng Nguyên Nữ 01/01/1998
Nguyễn Quốc Sỹ Nam 01/01/1997
Nguyễn Thị Ái Thiện Nữ 01/01/1999
Nguyễn Thị Thanh Tiền Nữ 01/01/2001
Nguyễn Trung Kiên Nam 01/01/2004
Phạm Đình Khiêm Nam 01/01/1990
Phạm Tuân Nam 01/01/2003
Tạ Thanh Hoàng Nam 01/01/2004
Trần Đình Nam Nam 01/01/2004
Trần Thu Hương Nữ 01/01/2004
Trần Thúy Vy Nữ 01/01/2003
Trần Võ Song Thương Nữ 01/01/2000
Vovinam (3)
Hứa Lê Cẩm Xuân Nữ 01/01/1988
Nguyễn Thành An Nam 01/01/2004
Trần Văn Đại Nam 01/01/1997
Wushu (10)
Đinh Văn Hiếu Nam 01/01/2005
Đỗ Gia Huy Nam 01/01/1996
Lê Nguyễn Khánh Linh Nữ 01/01/2005
Lê Võ Đức Minh Nam 01/01/2006
Mai Trọng Phú Nam 01/01/1997
Nguyễn Cẩm Nhung Nữ 01/01/2006
Nguyễn Kim Chi Nữ 01/01/2003
Trịnh Văn Lưu Nam 01/01/1989
Trương Tiểu Tình Nữ 01/01/2006
Trương Vĩnh Phú Nam 01/01/1995
Tổng số vận động viên : 96