Ngày 27 / 09 / 2023
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Môn thi Tên Giới tính Ngày sinh
Bắn cung (5)
 BẾ THU THỦY Nữ 17/05/2007
 HOÀNG NGỌC KHỞI Nam 21/01/2006
 HOÀNG THỊ THƯƠNG Nữ 15/08/2007
 LA TRIỆU PHÚC Nam 10/04/2005
LA HÀ HIỆP  Nam 08/07/2007
Điền kinh (2)
Nguyễn Thế Dương Nam 13/10/2006
Nguyễn Thế Dương Nam 13/10/2006
Kickboxing (1)
Lê Thu Phương Nữ 01/01/2003
Muay (1)
HOÀNG VĂN CHÍNH Nam 11/01/2003
Taekwondo (3)
Mai Đình Chung Nam 01/01/1900
Triệu Ngọc Khôi Nam 01/01/1900
Triệu Thị Yến Linh Nữ 01/01/1900
Tổng số vận động viên : 12