Ngày 27 / 09 / 2023
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Môn thi Tên Giới tính Ngày sinh
Bi sắt (6)
BẠC LIÊU (Lam Hồng Phan Giang) Nam 01/01/1900
BẠC LIÊU 1 (Danh Hên; Thạch Thị Ngọc Liên) Nam 01/01/1900
Danh Sà Phanl Nam 01/01/1900
Lâm Thị Mỹ Da Na Nữ 01/01/1900
Trà Lưu Vũ Nam Nam 01/01/1900
Trần Thạch Lam Nam 01/01/1900
Canoeing (18)
Danh Điền Nam 01/01/1900
Huỳnh Đồng Kiệt Nam 01/01/1900
Lê Ngân Lượng Nam 01/01/1900
Lê Trung Thành Nam 01/01/1900
Lý Văn Nhân Nam 01/01/1900
Ngô Thị Lia Nữ 01/01/1900
Nguyễn Công Bằng Nam 01/01/1900
Nguyễn Quốc Toãn Nam 01/01/1900
Nguyễn Thành Đề Nam 01/01/1900
Nguyễn Văn Thương Nam 01/01/1900
Phạm Minh Hiếu Nam 01/01/1900
Phạm Minh Thiện Nam 01/01/1900
Phan Văn Lộc Nam 01/01/1900
Tạ Minh Đác Uynh Nam 01/01/1900
Tạ Minh Hào Nam 01/01/1900
Trần Thành Nam 01/01/1900
Trần Thị Như Ý Nữ 01/01/1900
Trương Minh Thiện Nam 01/01/1900
Cử tạ (7)
Nguyễn Bích Trâm Nữ 01/01/2003
Nguyễn Quốc Toàn Nam 01/01/2002
Nguyễn Vưu Gia Phú Nam 01/01/2007
Thạch Hoàng Phước Nam 01/01/2007
Thạch Hoàng Sang Nam 01/01/2007
Trần Thị Cẩm Nhung Nam 01/01/2007
Trần Thị Mỹ Linh Nữ 01/01/2004
Điền kinh (8)
Bùi Văn Khỏe Nam 01/01/2000
Đỗ Hoàng Nghĩa Nam 03/07/2006
Lê Nhật Trường Nam 27/02/1999
Liêu Thị Hồng Phương Nữ 16/03/2002
Lương Minh Sang Nam 16/02/1996
Lương Minh Sang Nam 16/02/1996
Nguyễn Thành Phát Nam 27/07/2006
Nguyễn Thành Phát Nam 27/07/2006
Judo (6)
Dương Trung Hiếu Nam 31/01/1998
Lý Huỳnh Long Nam 30/10/1984
Nguyễn Đỗ Thanh Trúc Nữ 01/11/1997
Nguyễn Minh Lực Nam 07/02/2000
Phạm Gia Long Nam 07/11/2005
Phương Nhựt Lâm Nam 06/03/2000
Jujitsu (14)
DƯƠNG HẢI ANH Nam 01/01/2000
HÀ THỊ YẾN Nữ 01/01/2000
HOÀNG THỊ LAN HƯƠNG Nữ 01/01/1995
LÊ KIÊN Nam 01/01/1999
LÊ QUANG KHẢI Nam 01/01/2005
LÊ TUẤN HÙNG Nam 01/01/2001
LÝ MINH ĐƯƠNG Nam 01/01/1992
NGUYỄN ANH THƯ Nữ 01/01/1999
NGUYỄN ĐÌNH LỢI Nam 01/01/2003
NGUYỄN HỮU QUỐC ANH Nam 01/01/2003
NGUYỄN MINH PHƯƠNG Nữ 01/01/1994
NGUYỄN PHÚ VINH Nam 01/01/2004
NGUYỄN THỊ MINH THƯ Nữ 01/01/1991
TRƯƠNG HỒNG PHÁT Nam 01/01/2003
Kurash (10)
Lâm Sô Na Nam 01/01/1900
Lưu Thị Kim Vàng Nữ 01/01/1900
Lý Ngô Đồng Nữ 01/01/1900
Nguyễn Huy Hoàng Nam 01/01/1900
Nguyễn Thảo Duy Nữ 01/01/1900
Nguyễn Thị Thu Nguyên Nữ 01/01/1900
Phạm Chí Tài Nam 01/01/1900
Sơn Hoàng Dũng Nam 01/01/1900
Trần Thương Nam 01/01/1900
Trương Thị Thanh Thảo Nữ 01/01/1900
Rowing (7)
Hồ Thị Duy Nữ 10/05/2006
Lê Mỹ Dung Nữ 23/01/2007
Nguyễn Ngọc Huyền Nữ 15/07/2005
Phạm Thúy My Nữ 10/10/2007
Sơn Thị Ngọc Thư Nữ 10/01/2005
Trần Ngọc Huy Nữ 10/05/2005
Trần Thị Bích Dân Nữ 16/11/2004
Taekwondo (6)
Danh Thi Nam 01/01/1900
Hoàng Thái Tùng Nam 01/01/1900
Huỳnh Hiếu Nghĩa Nam 01/01/1900
Nguyễn Quốc Trọng Nam 01/01/1900
Thạch A Ry Ca Nam 01/01/1900
Võ Quốc Hi Nam 01/01/1900
Tổng số vận động viên : 82