Ngày 24 / 07 / 2024
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Môn thi Tên Giới tính Ngày sinh
Bóng rổ (29)
Bùi Xuân Long Nam 01/01/1900
Đặng Thị Cẩm Linh Nữ 01/01/1900
Đậu Trung Kiên Nam 01/01/1900
Dương Thị Tú Uyên Nữ 01/01/1900
Dương Thị Tú Uyên Nam 01/01/1900
Hồ Quốc Trưởng Nam 01/01/1900
Huỳnh Thiện Ngọc Kỷ Nam 01/01/1900
Lại Thị Hồng Nhung Nữ 01/01/1900
Lê Trần Đăng Huỳnh Nam 01/01/1900
Linh Dang Thi Cam Nữ 01/01/1900
Lương Thị Thanh Nữ Nữ 01/01/1900
Lý Bửu Trân Nữ 01/01/1900
Lý Mộc Sáng Nam 01/01/1900
Mằn Hoàng Yến Nữ 01/01/1900
Nguyễn Cường Quốc Nam 01/01/1900
Nguyễn Huỳnh Hải Nam 01/01/1900
Nguyễn Thị Cẩm Linh Nữ 01/01/1900
Nguyễn Thị Cẩm Tú Nữ 01/01/1900
Nguyễn Thị Mỹ Tâm Nữ 01/01/1900
Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh Nữ 01/01/1900
Nguyễn Thị Thu Hòa Nữ 01/01/1900
Nguyễn Trọng Nghĩa Nam 01/01/1900
Phan Thị Hồng Tuyết Nữ 01/01/1900
Trần Ngọc Bảo Nam 01/01/1900
Trần Võ Nhật Trinh Nữ 01/01/1900
Trương Văn Hậu Nam 01/01/1900
Võ Huy Hoàn Nam 01/01/1900
Võ Thái Cường Nam 01/01/1900
Võ Thị Thanh Quý Nữ 01/01/1900
Canoeing (14)
Châu Văn Cường Nam 01/01/1900
Đinh Văn Giàu Nam 01/01/1900
Huỳnh Nhật Kha Nam 01/01/1900
Huỳnh Quang Phú Nam 01/01/1900
Lê Quốc Hải Nam 01/01/1900
Nguyễn Minh Hậu Nam 01/01/1900
Nguyễn Thế Triều Nam 01/01/1900
Nguyễn Tường Nam 01/01/1900
Phan Ngọc Sang Nam 01/01/1900
Phan Văn Phin Nam 01/01/1900
Trần Minh Hiếu Nam 01/01/1900
Trần Thanh Tình Nam 01/01/1900
Trương Văn Quân Nam 01/01/1900
Võ Hùng Thái Nam 01/01/1900
Điền kinh (6)
Hoàng Thị Ánh Thục Nữ 03/09/2005
Hoàng Thị Ánh Thục Nữ 03/09/2005
Phạm Ngọc Phan Nam 12/12/1995
Trần Thị Thúy Hằng Nữ 11/08/1995
Triệu Tiến Luyện Nam 24/10/2002
Võ Hoài Dương Nam 12/08/2003
Judo (9)
Đặng Thị Thanh Thúy Nữ 31/03/2005
Huỳnh Thị Tuyết Nhi Nữ 13/11/2002
Lâm Chí Khanh Nam 16/01/2007
Mai Thanh Hậu Nữ 18/10/2008
Nghiêm Hoài Hiệp Nam 18/01/2005
Nguyễn Thành Hoan Nam 02/06/2006
Nguyễn Thị Hoàng Luyến Nữ 15/03/2006
Phan Ngô Trường Kha Nam 15/11/2006
Phan Ngọc Vinh Nam 25/04/2005
Jujitsu (5)
LÊ THỊ MỸ HIỀN Nữ 01/01/2003
NGÔ THUỲ LINH Nữ 01/01/2006
NGUYỄN NGỌC PHONG Nam 01/01/1979
THÁI THÀNH TÀI Nam 01/01/2001
TRẦN HỮU QUÂN Nam 01/01/2006
Karate (7)
Lâm Thị Tuyết Nhi Nữ 01/01/2004
Nguyễn Minh Diệu Nam 01/01/1991
Nguyễn Thanh Hải Nam 01/01/1994
Nguyễn Thị Đoan Bích Triều Nữ 01/01/2004
Phạm Văn Tiến Nam 01/01/1994
Trần Đình Lưu Nam 01/01/1998
Trương Ngọc Thông Nam 01/01/2004
Kickboxing (2)
Lê Hoài Khanh Nam 01/01/1998
Nguyễn Xuân Vũ Nam 01/01/2003
Kurash (7)
Đặng Thanh Thuận Nam 01/01/1900
Huỳnh Thanh Nhân Nam 01/01/1900
Huỳnh Thị Ngọc Châu Nữ 01/01/1900
Lâm Trường Vũ Nam 01/01/1900
Nguyễn Nhạc Như An Nữ 01/01/1900
Nguyễn Thị Hoàng Liên Nữ 01/01/1900
Nguyễn Văn Tình Nam 01/01/1900
Lặn (6)
ĐỖ THỊ NGỌC TRINH Nữ 26/03/2005
LÊ THỊ KIM ANH Nữ 08/01/2004
PHAN THỊ KIM NGÂN Nữ 03/06/2005
TRẦN HOÀNG UYỂN NHI Nữ 25/04/2004
TRƯƠNG TRẦN GIA TỔNG Nam 02/02/2006
VŨ THỊ TUYẾT MINH Nữ 14/02/2008
Taekwondo (11)
Đoàn Ngọc Bảo Hân Nữ 01/01/1900
Lê Thị Ngọc Nữ 01/01/1900
Nguyễn Thị Hồng Nữ 01/01/1900
Nguyễn Thị Huệ Nữ 01/01/1900
Nguyễn Thị Kim Hà Nữ 01/01/1900
Nguyễn Thị Lệ Kim Nữ 01/01/1900
Nguyễn Trường Chinh Nam 01/01/1900
Trần Minh Tú Nam 01/01/1900
Trần Phương Nhung Nữ 01/01/1900
Trần Thị Nhã Phương Nữ 01/01/1900
Trương Kim Hoàng Nữ 01/01/1900
Vovinam (8)
Châu Thị Mỹ Yên Nữ 01/01/2005
Đỗ Đình Quốc Nam 01/01/2002
Lê Ngọc Huy Nam 01/01/2001
Lễ Phi Cơ Nam 01/01/1995
Lê Quốc Huy Nam 01/01/2000
Mang Thị Thanh Thuý Nữ 01/01/2004
Nguyễn Thị Cẩm Giang Nữ 01/01/2000
Phạm Huỳnh Yến My Nữ 01/01/2002
Tổng số vận động viên : 104