Ngày 18 / 04 / 2024
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Môn thi Tên Giới tính Ngày sinh
Billiards & Snooker (2)
Nguyễn Tường Khánh Duy Nam 01/01/1900
Trần Văn Nghĩa Nam 01/01/1900
Bơi (2)
Huỳnh Hà Trọng Khôi Nam 01/01/2005
Phạm Thanh Bảo Nam 01/01/2001
Bóng chuyền (13)
BÙI TRƯỜNG THỊNH Nam 01/01/1900
ĐẶNG VÕ QUANG HUY Nam 01/01/1900
LÊ VĂN HẬU Nam 01/01/1900
NGUYỄN BẢO CHÁNH Nam 01/01/1900
NGUYẾN HOÀNG KHA Nam 01/01/1900
NGUYỄN HOÀNG LAM Nam 01/01/1900
NGUYỄN PHÚC LỘC Nam 01/01/1900
NGUYỄN PHƯỚC AN Nam 01/01/1900
NGUYỄN THÀNH NHÂN Nam 01/01/1900
NGUYẾN THÀNH PHÁT Nam 01/01/1900
PHẠM TẤN ĐẠT Nam 01/01/1900
TRẦN ĐỨC HUY Nam 01/01/1900
TRÀN TRỌNG NHỰ Nam 01/01/1900
Canoeing (7)
Dư Quốc Nhã Nam 01/01/1900
Dư Vĩ Khang Nam 01/01/1900
Nguyễn Hoàng Duy Nam 01/01/1900
Nguyễn Văn Lê Quyl Nam 01/01/1900
Phan Hoài Thương Nam 01/01/1900
Trần Văn Danh Nam 01/01/1900
Trần Văn Vũ Nam 01/01/1900
Cầu lông (4)
Đinh Điền Nam 27/03/1991
Lê Thanh Hiếu Nam 15/12/1992
Ngô Thành Lợi Nam 11/04/2003
Nguyễn Thế Xuyên Nam 14/03/1995
Cờ vua (35)
Đào Lê Bảo Ngân Nữ 01/01/1900
Đỗ Hoàng Minh Thơ Nữ 01/01/1900
Huỳnh Quốc An Nam 01/01/1900
Huỳnh Quốc An Nam 01/01/1900
Ngô Thị Kiều Thơ Nữ 01/01/1900
Nguyễn Huỳnh Dân An Nam 01/01/1900
Nguyễn Minh Đạt Nam 01/01/1900
Nguyễn Minh Đạt Nam 01/01/1900
Nguyễn Ngọc Bích Chân Nữ 01/01/1900
Nguyễn Phúc Khang Nam 01/01/1900
Nguyễn Phúc Khang Nam 01/01/1900
Nguyễn Tấn Thịnh Nam 01/01/1900
Nguyễn Tấn Thịnh Nam 01/01/1900
Nguyễn Thành Trí Nam 01/01/1900
Nguyễn Thành Trí Nam 01/01/1900
Nguyễn Thị Diễm Hương Nữ 01/01/1900
Nguyễn Thị Huỳnh Thư Nữ 01/01/1900
Nguyễn Thị Ngọc Hân Nữ 01/01/1900
Nguyễn Thị Thu Huyền Nữ 01/01/1900
Nguyễn Thị Thu Huyền Nữ 01/01/1900
Nguyễn Văn Hưng Nam 01/01/1900
Nguyễn Văn Hưng Nam 01/01/1900
Phan Ngô Tuấn Tú Nam 01/01/1900
Phan Ngô Tuấn Tú Nam 01/01/1900
Trần Lê Đan Thụy Nữ 01/01/1900
Trần Ngọc Như Ý Nữ 01/01/1900
Trần Quốc Thịnh Nam 01/01/1900
Trần Quốc Thịnh Nam 01/01/1900
Trần Thị Huyền Trân Nữ 01/01/1900
Trần Thị Kim Liên Nữ 01/01/1900
Trần Thị Mộng Thu Nữ 01/01/1900
Trần Văn Hoàng Lam Nam 01/01/1900
Trần Văn Hoàng Lam Nam 01/01/1900
Võ Trọng Bình Nam 01/01/1900
Võ Trọng Bình Nam 01/01/1900
Điền kinh (6)
Đinh Tấn Kha Nam 27/02/1997
Hồ Văn Thiện Nam 10/01/2000
Lê Thị Cẩm Nhung Nữ 22/05/2003
Lê Thị Kim Đức Nữ 15/03/2003
Nguyễn Hữu Tài Nam 11/01/2004
Nguyễn Trường Giang Nam 29/11/1982
Judo (1)
Nguyễn Ngọc Diễm Phương Nữ 01/10/1998
Karate (4)
Nguyễn Hữu Nghĩa Nam 01/01/2006
Nguyễn Minh Hiếu Nam 01/01/1997
Nguyễn Thành Dương Nam 01/01/2000
Phạm Nguyễn Hoàng Tấn Nam 01/01/2005
Kickboxing (4)
Huỳnh Duy Em Nam 01/01/2002
Nguyễn Lưu Khánh Như Nữ 01/01/2003
Nguyễn Thị Huỳnh Như Nữ 01/01/1996
Nguyễn Thị Ngọc Ngân Nữ 01/01/2002
Kurash (6)
Đỗ Mạnh Giàu Nam 01/01/1900
Huỳnh Lê Hoàng Yến Nữ 01/01/1900
Lê Hoàng Danh Nam 01/01/1900
Nguyễn Anh Hào Nam 01/01/1900
Nguyễn Huỳnh Thanh Vân Nữ 01/01/1900
Phạm Nguyễn Hồng Mơ Nữ 01/01/1900
Vovinam (5)
Nguyễn Ngọc Gia Bảo Nữ 01/01/2003
Nguyễn Thị Duyên Nữ 01/01/1992
Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 01/01/2005
Phạm Thị Kiều Giang Nữ 01/01/1990
Trần Hữu Vinh Nam 01/01/2001
Tổng số vận động viên : 89