Ngày 27 / 09 / 2023
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Môn thi Tên Giới tính Ngày sinh
Đẩy gậy (8)
Bế Ngọc Lê Nam 01/01/1900
Đàm Thị Phượng Nữ 01/01/1900
Dương Thị Hương Nữ 01/01/1900
Hoàng Thị Tối Nữ 01/01/1900
Lê Thị Anh Thư Nữ 01/01/1900
Phạm Văn Hà Nam 01/01/1900
Phương Văn Thánh Nam 01/01/1900
Trương Ngọc Thiện Nam 01/01/1900
Điền kinh (11)
Hoàng Đức Tuân Nam 27/10/2005
Hoàng Kim Huế Nữ 14/04/2000
Hoàng Kim Huế Nữ 14/04/2000
Hoàng Thanh Thiên Nam 25/05/2006
Hoàng Thanh Thiên Nam 25/05/2006
Hoàng Trường Giang Nam 10/03/1992
Hoàng Trường Giang Nam 10/03/1992
Lò Hồng Lan Nữ 05/10/2006
Lò Hồng Lan Nữ 05/10/2006
Phùng Văn Ấm Nam 28/06/1998
Phùng Văn Ấm Nam 28/06/1996
Futsal (14)
Bùi Cao Nguyên Đạt Nam 01/01/1900
Cao Hoài An Nam 01/01/1900
Huỳnh Tấn Lực Nam 01/01/1900
Huỳnh Veăn Hoài Nam 01/01/1900
Lưu Tấn Phước Nam 01/01/1900
Nguyễn Hữu Thuận Nam 01/01/1900
Nguyễn Lâm Gia Thọ Nam 01/01/1900
Nguyễn Quang Vương Nam 01/01/1900
Nguyễn Trọng Tín Nam 01/01/1900
Nguyễn Văn Cố Phát Cổn Nam 01/01/1900
Phạm Quốc Duy Nam 01/01/1900
Trần Thanh Phong Nam 01/01/1900
Trần Viết Thuận Nam 01/01/1900
Trương Trần Quang Nhật Nam 01/01/1900
Khiêu vũ thể thao (12)
CBA 1 (Nguyễn Đức Minh, Trần Nguyễn Diệu Linh) Nam 01/01/1900
CBA 2 (Nguyễn Nguyên Kiệt,Nguyễn Phương Trang Anh) Nam 01/01/1900
CBA 3 (Nguyễn Việt Quang, Lê Phương Anh) Nam 01/01/1900
CBA 4 (Phạm Anh Tuấn, Sầm Thị Lan Hương) Nam 01/01/1900
Lê Phương Anh Nữ 18/06/2006
Nguyễn Đức Minh Nam 21/11/2007
Nguyễn Nguyên Kiệt Nam 28/12/2003
Nguyễn Phương Trang Anh Nữ 01/08/2005
Nguyễn Việt Quang Nam 03/02/2004
Phạm Anh Tuấn Nam 14/08/1981
Sầm Thị Lan Hương Nữ 08/04/1975
Trần Nguyễn Diệu Linh Nữ 28/12/2007
Kickboxing (3)
Đỗ Văn Thiện Ngân Nam 01/01/2003
Dương Danh Hoạt Nam 01/01/2000
Nông Quốc Hưng Nam 01/01/2003
Pencak Silat (9)
Dương Thùy Linh Nữ 18/09/2000
Ngô Văn Huỳnh Nam 14/03/2000
Nguyễn Đức Cường Nam 15/07/2002
Nguyễn Phương Linh Nữ 12/10/2003
Nguyễn Thanh Mai Nữ 16/12/2003
Nguyễn Thị Giang Nữ 29/09/1989
Nông Đình Triệu Nam 05/05/2004
Tô Vĩnh Lộc Nam 21/03/2003
Vũ Ngọc Hoàng Sơn Nam 25/02/2003
Wushu (3)
Nguyễn Quang Minh Nam 01/01/2006
Phan Thị Thanh Châm Nữ 01/01/1995
Tô Văn Lực Nam 01/01/1995
Tổng số vận động viên : 60