Ngày 21 / 05 / 2024
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Môn thi Tên Giới tính Ngày sinh
Boxing (4)
Bao Văn Thật Nam 01/01/2002
Đoàn Hoài Nhớ Nam 01/01/2000
Huỳnh Bảo Quốc Nam 01/01/2003
Phạm Trường Duy Nam 01/01/2000
Canoeing (1)
Trần Quốc Việt Nam 01/01/1900
Điền kinh (5)
Huỳnh Trung Tín Nam 24/10/2004
Nguyễn Quốc Thình Nam 26/02/2004
Nguyễn Việt Khái Nam 09/08/2004
Phạm Nhật Duy Nam 05/04/2002
Trần Văn Thật Nam 08/04/2006
Jujitsu (7)
ĐẶNG QUANG HUY Nam 01/01/2001
ĐÀO NGUYỄN ĐỨC TUẤN Nam 01/01/1989
NGUYỄN ANH MINH Nam 01/01/2000
NGUYỄN ĐỨC ANH Nam 01/01/1999
NGUYỄN THỊ THANH TÂM Nữ 01/01/1992
VÒNG PHÚ Nam 01/01/1995
VŨ SĨ TẤN Nam 01/01/1999
Kickboxing (4)
Bùi Nghĩa Lộc Nam 01/01/2000
Dương Minh Sang Nam 01/01/1992
Nguyễn Thị Hồng Hà Nữ 01/01/1995
Nguyễn Văn Định Nam 01/01/1993
Taekwondo (7)
Lê Thị Hồng Mỳ Nữ 01/01/1900
Nguyễn Chí Thế Nam 01/01/1900
Nguyễn Thị Hảo Tâm Nữ 01/01/1900
Nguyễn Yến Nhi Nữ 01/01/1900
Trương Phạm Phương Khanh Nữ 01/01/1900
Trương Thị Kim Duyên Nữ 01/01/1900
Võ Quang Vinh Nam 01/01/1900
Thể hình (5)
Đào Hoàng Hôn Nam 01/01/1993
Lâm Thái Dương Nam 01/01/1981
Nguyễn Thanh Thúy Vy Nữ 01/01/2002
Phạm Trường Thọ Nam 01/01/1987
Y Bluk Niê Nam 01/01/1987
Vật (5)
LÊ ĐẮC THÁI Nam 01/01/1997
LÊ ĐẮC TRUNG Nam 01/01/2003
NGÔ CAO SƠN Nam 01/01/2004
NGUYỄN BÁ QUYỀN Nam 01/01/2001
NGUYỄN MINH HIẾU Nam 01/01/1999
Tổng số vận động viên : 38