Ngày 16 / 07 / 2024
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Môn thi Tên Giới tính Ngày sinh
Canoeing (2)
Đinh Văn Cường Nam 01/01/1900
Đỗ Văn Tuấn Nam 01/01/1900
Đẩy gậy (7)
Đặng Quang Chiến Nam 01/01/1900
Đỗ Ngọc Thiện Nam 01/01/1900
H Bay BKRông Nữ 01/01/1900
H Rik Niê Nữ 01/01/1900
H Tim BYă Nữ 01/01/1900
Trần Văn Cường Nam 01/01/1900
Y Chin BKRông Nam 01/01/1900
Kéo co (18)
H' Ba Nữ 01/01/1900
H' Dil Niê Nữ 01/01/1900
H' Li Niê Nữ 01/01/1900
H' Linh Êban Nữ 01/01/1900
H' Lũi ÊBan Nữ 01/01/1900
K' Quân Nam 01/01/1900
K' Sinh Nam 01/01/1900
Trần Văn Cường Nam 01/01/1900
Vyi Thị Ang Nữ 01/01/1900
Y' Chang BKRông Nam 01/01/1900
Y Dông Byă Nam 01/01/1900
Y' Hiệp Nam 01/01/1900
Y' Huân BKRông Nam 01/01/1900
Y' Ken Nam 01/01/1900
Y' Nhiếc Mbuôn Nam 01/01/1900
Y' On BKRông Nam 01/01/1900
Y' Quế Niê Nam 01/01/1900
Y' Quen Nam 01/01/1900
Kickboxing (2)
Đặng Quỳnh Bích Nữ 01/01/1999
Vi Văn Duyệt Nam 01/01/1996
Taekwondo (4)
Lê Xuân Trường Nam 01/01/1900
Ngô Quốc Bảo Nam 01/01/1900
Nguyễn Thị Diễm Hằng Nữ 01/01/1900
Trần Hoàng Nam Nam 01/01/1900
Võ cổ truyền (6)
Đặng Trung Thành Nam 01/01/1998
Lê Ngọc Hương Giang Nữ 01/01/2002
Lộc Trần Trân Nam 01/01/2002
Lương Văn Đến Nam 01/01/1996
Trần Thị Nhanh Nữ 01/01/2002
Vũ Trường Giang Nam 01/01/1993
Vovinam (3)
Đào Huy Hoàng Nam 01/01/2003
Phạm Hoàng Sơn Nam 01/01/2005
Trần Việt An Nam 01/01/2004
Tổng số vận động viên : 42