Ngày 18 / 04 / 2024
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Môn thi Tên Giới tính Ngày sinh
Bắn cung (7)
LÊ PHẠM VÂN ANH Nữ 22/12/2006
LÊ THỊ NGỌC ÁNH  Nữ 02/09/2002
NGUYỄN THỊ HẢI CHÂU Nữ 09/01/2001
PHẠM NGỌC THỊNH Nam 27/09/2005
PHẠM THỊ NGỌC VI  Nữ 21/01/1999
THÁI HỒNG QUÂN  Nam 28/06/1986
TRẦN THỊ HUYỀN TRANG  Nữ 11/12/2005
Bắn súng (10)
DAL (Dương Đình Bảo Thy; Nguyễn Tài Nam) Nam 01/01/1900
Đàm Khánh Ly Nữ 01/01/2006
Đinh Văn Tiến Nam 01/01/2003
Dương Đình Bảo Thy Nữ 01/01/2008
Hoàng Thị Lâm Vy Nữ 01/01/2006
Hoàng Thị Thu Thúy Nữ 01/01/2007
Lê Tuấn Anh Nam 01/01/2004
Ngô Đại Phát Nam 01/01/2008
Nguyễn Tài Nam Nam 01/01/2008
Phạm Thị Thanh Hiền Nữ 01/01/2000
Billiards & Snooker (4)
Lê Thanh Huệ Nam 01/01/1900
Nguyễn Khắc Ngân Khoa Nam 01/01/1900
Nguyễn Thanh Phong Nam 01/01/1900
Trịnh Ngọc Duy Nam 01/01/1900
Boxing (8)
Hà Văn Quỳnh Nam 01/01/2002
Lê Hữu Đức Nam 01/01/1996
Nguyễn Châu Kiều Chi Nữ 01/01/2003
Nguyễn Thanh Giang Nam 01/01/1997
Nguyễn Thanh Lành Nam 01/01/2000
Nguyễn Thị Kim Yến Nữ 01/01/2003
Nguyễn Thị Nhật Lệ Nữ 01/01/2003
Trương Đình Hoàng Nam 01/01/1990
Cử tạ (8)
H'iêng H'Đơk Nữ 01/01/2006
H'Ly Sa Nữ 01/01/2002
K'San Nam 01/01/1999
Marona Sácly Nữ 01/01/1996
Võ Thị Quỳnh Như Nữ 01/01/1997
Y Đa Hmok Nam 01/01/2002
Y Tar K'nul Nam 01/01/2004
Y Trang Buôn Krông Nam 01/01/1998
Đẩy gậy (7)
Đinh Ích Cao Nam 01/01/1900
H Cẽl KSor Nữ 01/01/1900
H Hyon Mlô Nữ 01/01/1900
H Lonh Niê Nữ 01/01/1900
Triệu Xuân Thìn Nam 01/01/1900
Y Đen ÊUng Nam 01/01/1900
Y Sê Wôn Mlô Nam 01/01/1900
Điền kinh (7)
Dương Trung Thuận Nam 27/08/2005
Dương Trung Thuận Nam 27/08/2005
Nguyễn Văn Tân Nam 12/04/2001
Nông Thị Hường Nữ 02/08/2000
Thái Thị Kim Ngân Nữ 21/03/2002
Võ Vũ Linh Nam 09/09/1996
Võ Vũ Linh Nam 09/09/1996
Futsal (14)
Bùi Việt Hồng Nam 01/01/1900
Cao Văn Kiên Nam 01/01/1900
Đỗ Quốc Dũng Nam 01/01/1900
Dương Quang Nhật Nam 01/01/1900
Hồ Duy Hải Nam 01/01/1900
Huỳnh Huy Hảo Nam 01/01/1900
Ngô Văn Hưng Nam 01/01/1900
Nguyễn Đức Ty Nam 01/01/1900
Nguyễn Hoàng Long Nam 01/01/1900
Nguyễn Hữu Phước Nam 01/01/1900
Nguyễn Văn Sơn Nam 01/01/1900
Nguyễn Viết Thông Nam 01/01/1900
Trần Quốc Hiệp Nam 01/01/1900
Y Chức Hmok Nam 01/01/1900
Karate (5)
Bùi Khánh Quang Nam 01/01/2004
Đặng Nhật Đăng Nam 01/01/1900
Nguyễn Minh Vũ Nam 01/01/2006
Tăng Quốc Tuấn Nam 01/01/1995
Trương Nho Thức Nam 01/01/2006
Kéo co (47)
BÙI VĂN HẬU Nữ 01/01/1900
BÙI VĂN HẬU Nam 01/01/1900
CHU VĂN KHÁ Nam 01/01/1900
CHU VĂN KHÁ Nữ 01/01/1900
H DUEL NIÊ DKĂM Nữ 01/01/1900
H DUEL NIÊ DKĂM Nữ 01/01/1900
H LAI MLÔ Nữ 01/01/1900
H LUIT HDRUÊ Nữ 01/01/1900
H LUIT HDRUÊ Nữ 01/01/1900
H NGAO NIÊ Nữ 01/01/1900
H NGAO NIÊ Nữ 01/01/1900
H NGHIĂL Ê BAN Nữ 01/01/1900
H NGHIĂL Ê BAN Nữ 01/01/1900
H NHEM NIÊ Nữ 01/01/1900
H NHEM NIÊ Nữ 01/01/1900
H NIÊ Ê BAN Nữ 01/01/1900
H NIÊ Ê BAN Nữ 01/01/1900
H RŨ Ê BAN Nữ 01/01/1900
H RŨ Ê BAN Nữ 01/01/1900
H SIÊM ADRƠNG Nữ 01/01/1900
H SIÊM ADRƠNG Nữ 01/01/1900
H YEN ÊUNG Nữ 01/01/1900
H YEN ÊUNG Nữ 01/01/1900
NIÊ THỊ HƯƠNG Nữ 01/01/1900
NIÊ THỊ HƯƠNG Nữ 01/01/1900
TRẦN XUÂN DIỄM Nữ 01/01/1900
TRẦN XUÂN DIỄM Nữ 01/01/1900
Y ÁNH M BUÔN Nữ 01/01/1900
Y ÁNH M BUÔN Nam 01/01/1900
Y CHINH NIÊ Nam 01/01/1900
Y CHINH NIÊ Nữ 01/01/1900
Y ĐỨC MLÔ Nữ 01/01/1900
Y ĐỨC MLÔ Nam 01/01/1900
Y NGOAN MLÔ Nam 01/01/1900
Y NGOAN MLÔ Nữ 01/01/1900
Y RAI MLÔ Nữ 01/01/1900
Y RAI MLÔ Nam 01/01/1900
Y RUBI HDRUỄ Nam 01/01/1900
Y RUBI HDRUỄ Nữ 01/01/1900
Y RƯNG BKRÔNG Nữ 01/01/1900
Y RƯNG BKRÔNG Nam 01/01/1900
Y TRI KKRÔNG Nữ 01/01/1900
Y TRI KKRÔNG Nam 01/01/1900
Y ÚET MLÔ Nữ 01/01/1900
Y ÚET MLÔ Nam 01/01/1900
Y WAI NIÊ Nữ 01/01/1900
Y WAI NIÊ Nam 01/01/1900
Kickboxing (10)
Bùi Văn Mạnh Nam 01/01/1997
Hoàng Đình Dũng Nam 01/01/2003
Huỳnh Thị Hoa Nữ 01/01/2002
Nguyễn Hoàng Nam 01/01/2000
Nguyễn Hoàng Nam 01/01/1993
Nguyễn Ngọc Lâm Nam 01/01/2000
Nguyễn Văn Hào Nam 01/01/2003
Nguyễn Văn Thái Nam 01/01/2001
Phạm Bá Hợi Nam 01/01/1995
Văn Thị Ngọc Huyền Nữ 01/01/2000
Rowing (5)
Nguyễn Phạm Huy Nam 21/07/2004
Nguyễn Thành Dương Nam 24/06/2004
Nguyễn Văn Anh Quốc Nam 06/08/2004
Từ Đạt Nam 01/01/2007
Y William Êñuôl Nam 07/03/2004
Thể hình (6)
Đặng Quốc Toản Nam 01/01/1980
Ngô Hùng Văn Nam 01/01/1993
Nguyễn Minh Phong Nam 01/01/1982
Trần Khánh Trang Nữ 01/01/1985
Trần Quốc Thiên Nam 01/01/1999
Trương Mỹ Hiền Nữ 01/01/1900
Võ cổ truyền (6)
Lê Thành Công Nam 01/01/2002
Lê Văn Sơn Nam 01/01/2000
Nguyễn Thị Hiền Nữ 01/01/2004
Phạm Thị Lệ Thu Nữ 01/01/2004
Trần Bùi Anh Quân Nam 01/01/1999
Trần Bùi Quốc Trường Nam 01/01/2003
Tổng số vận động viên : 144