Ngày 24 / 07 / 2024
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Môn thi Tên Giới tính Ngày sinh
Ba môn phối hợp (20)
Huỳnh Ngọc Dư Nam 01/01/1900
Lê Nhật Tài Nam 01/01/1900
Lê Nhật Tài Nam 01/01/1900
Lê Nhật Tài Nam 01/01/1900
Lê Nhật Tài Nam 01/01/1900
Nguyễn Anh Trí Nam 01/01/1900
Nguyễn Anh Trí Nam 01/01/1900
Nguyễn Hoàng Dung Nữ 01/01/1900
Nguyễn Hoàng Dung Nữ 01/01/1900
Nguyễn Thị Phương Trinh Nữ 01/01/1900
Nguyễn Thị Phương Trinh Nữ 01/01/1900
Nguyễn Thị Phương Trinh Nữ 01/01/1900
Nguyễn Thị Trà My Nữ 01/01/1900
Nguyễn Thị Trà My Nữ 01/01/1900
Nguyễn Thị Trà My Nữ 01/01/1900
Nguyễn Thị Trà My Nữ 01/01/1900
Nguyễn Thị Trà My Nữ 01/01/1900
Trần Khánh Duy Nam 01/01/1900
Trần Khánh Duy Nam 01/01/1900
Trần Khánh Duy Nam 01/01/1900
Bắn cung (3)
 NGUYỄN NGỌC HUỲNH Nữ 15/04/2004
HUỲNH HOÀNG NGHÍN Nam 14/08/2003
LÝ TRỌNG NHÂN  Nam 16/05/2007
Bi sắt (3)
HẬU GIANG (Thái T Hồng Hoa; Trần L Lan Anh) Nữ 01/01/1900
HẬU GIANG (Thảo Anh Thoa) Nữ 01/01/1900
Nguyễn Thị Thanh Vân Nữ 01/01/1900
Boxing (4)
Cao Quốc Việt Nam 01/01/2002
Đặng Văn Quang Nam 01/01/1992
Lý Quốc Dũng Nam 01/01/1997
Trần Trung Tín Nam 01/01/2001
Canoeing (7)
Đinh Hoàng Tính Nam 01/01/1900
Nguyễn Thanh Khang Nam 01/01/1900
Nguyễn Văn Nghĩa Nam 01/01/1900
Thạch Hoàng Ân Nam 01/01/1900
Thạch Thành Sang Nam 01/01/1900
Trần Minh Quân Nam 01/01/1900
Võ Thành Lợi Nam 01/01/1900
Điền kinh (2)
Hình Cẩm Ly Nữ 21/04/2006
Phạm Thị Diểm Nữ 24/11/1990
Judo (11)
A Iếm Nam 06/09/2007
Danh Hảo Nam 02/04/2005
Đinh Huy Hoàng Nam 20/04/2005
Dương Nhã Di Nữ 24/05/2005
Huỳnh Văn Khả Nam 17/11/1993
Nguyễn Công Trung Nam Nam 07/01/2002
Nguyễn Luận Thanh Khang Nam 07/09/1997
Nguyễn Quỳnh Hương Nữ 09/12/2006
Nguyễn Tường Vy Nữ 28/02/1985
Phạm Quang Hòa Nam 02/02/1986
Vũ Ngọc Gia Huy Nam 10/01/2002
Jujitsu (12)
ĐẶNG QUANG BẢO Nam 01/01/1992
DANH ÚT KIÊN Nam 01/01/1993
ĐỖ ĐẮC THIÊN TRƯỜNG Nam 01/01/1998
HUỲNH THÀNH TÀI Nam 01/01/1987
LÊ VÕ TRÍ Nam 01/01/1988
NGUYỄN ĐĂNG THUẬN Nam 01/01/1991
NGUYỄN KHẮC HẢI LINH Nam 01/01/2002
NGUYỄN THẾ ANH Nam 01/01/1992
NGUYỄN TƯƠNG PHÁT TÀI Nam 01/01/1996
NGUYỄN VŨ LÂM Nam 01/01/2003
TRẦN MỸ DUYÊN Nữ 01/01/2004
TRẦN THUÝ DUY Nữ 01/01/1991
Karate (2)
Nguyễn Hùng Nhựt Nam 01/01/1998
Nguyễn Văn Chương Nam 01/01/2000
Kickboxing (11)
Hồ Ngọc Lụa Nữ 01/01/1994
Lê Thanh Vũ Nam 01/01/2001
Nguyễn Hoàng Minh Đăng Nam 01/01/2001
Nguyễn Huỳnh Phúc Tiến Nam 01/01/2002
Nguyễn Thị Chiều Nữ 01/01/1900
Nguyễn Tuấn Kiệt Nam 01/01/2002
Nguyễn Xuân Tùng Nam 01/01/2005
Phạm Thị Minh Thư Nữ 01/01/2003
Thới Thượng Phi Nam 01/01/1994
Trần Thị Mỹ Duyên Nữ 01/01/1998
Võ Quang Vũ Nam 01/01/1990
Vovinam (10)
Đỗ Hoàng Vĩ Nam 01/01/2005
Hồ Thị Cẩm Thu Nữ 01/01/2005
Huỳnh Thị Diệu Thảo Nữ 01/01/2000
Lê Minh Tân Nam 01/01/2003
Nguyễn Thị Mộng Giao Nữ 01/01/2003
Phạm Trường Sa Nam 01/01/1988
Trần A Phi Nam 01/01/2003
Trần Quốc Trưởng Nam 01/01/1997
Trương Cao Đảm Nam 01/01/2004
Trương Phú Quý Nam 01/01/2005
Tổng số vận động viên : 85