Ngày 18 / 04 / 2024
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Môn thi Tên Giới tính Ngày sinh
Đẩy gậy (8)
Bùi Thị Sỉu Nữ 01/01/1900
Bùi Văn Minh Nam 01/01/1900
ĐinhVăn Bay Nam 01/01/1900
Hà Thị Biên Nữ 01/01/1900
Hoàng Quang Huy Nam 01/01/1900
Lê Thị Hằng Nữ 01/01/1900
Lường Văn Qua Nam 01/01/1900
Lý Thị Hà Nữ 01/01/1900
Điền kinh (4)
Bùi Thị Lương Nữ 25/12/2004
Bùi Thị Lương Nữ 25/12/2004
Xa Thanh Sơn Nam 25/09/2003
Xa Thanh Sơn Nam 25/09/2003
Karate (7)
Bùi Thu Hường Nữ 01/01/2002
Đinh Công Thường Nam 01/01/1998
Đinh Văn Tú Nam 01/01/2003
Đỗ Huy Hùng Nam 01/01/2005
Hà Thị Mai Hương Nữ 01/01/2003
Nguyễn Đình Hảo Nam 01/01/2006
Phàng A Toàn Nam 01/01/2005
Kéo co (19)
Bùi Thị Ái Nữ 01/01/1900
Bùi Thị Bình Nữ 01/01/1900
Bùi Thị Đích Nữ 01/01/1900
Bùi Thị Ngoan Nữ 01/01/1900
Bùi Thị Niêm Nữ 01/01/1900
Bùi Thị Sạnh Nữ 01/01/1900
Bùi Thị Tập Nữ 01/01/1900
Bùi Thị Thêm Nữ 01/01/1900
Bùi Thị Thu Nữ 01/01/1900
Bùi Thị Xâm Nữ 01/01/1900
Bùi Văn Giáp Nam 01/01/1900
Bùi Văn Nam Nam 01/01/1900
Bùi Văn Thịnh Nam 01/01/1900
Đinh Thanh Văn Nam 01/01/1900
Đinh Văn Bàn Nam 01/01/1900
Đinh Văn Bằn Nam 01/01/1900
Đinh Văn Lường Nam 01/01/1900
Lương Xuân Khánh Nam 01/01/1900
Trần Anh Tuấn Nam 01/01/1900
Pencak Silat (2)
Bùi Hồng Sơn Nam 12/03/2001
Hoàng Văn Sơn Nam 21/08/1997
Taekwondo (1)
Nguyễn Trung Hiếu Nam 01/01/1900
Xe đạp (8)
Bùi Văn Hiếu Nam 01/01/1900
Bùi Văn Nhất Nam 01/01/1900
Bùi Văn Tuần Nam 01/01/1900
Đinh Thị Giáng Hương Nữ 01/01/1900
Đinh Văn Linh Nam 01/01/1900
Hà Công Ky Nam 01/01/1900
Quách Thị Phương Thanh Nữ 01/01/1900
Trần Thị Thúy Vân Nữ 01/01/1900
Tổng số vận động viên : 49