Ngày 27 / 09 / 2023
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Môn thi Tên Giới tính Ngày sinh
Bóng ném (12)
Chu Thị Huyền Trang Nữ 01/01/1900
Chu Thị Nguyên Nữ 01/01/1900
Cu Hoàng Hải Yến Nữ 01/01/1900
HÀ GIANG Nữ 01/01/1900
Hoàng Thu Huyền Nữ 01/01/1900
Lục Thị Sơn Nữ 01/01/1900
Nguyễn Lệ Nhật Nữ 01/01/1900
Nguyễn Ngọc Liên Nữ 01/01/1900
Nguyễn Thị Hằng Nữ 01/01/1900
Phạm Thị Nhung Nữ 01/01/1900
Phùng Thị Ánh Nữ 01/01/1900
Phùng Thị Vân Anh Nữ 01/01/1900
Bóng ném bãi biển (10)
Chu Thị Huyền Trang Nữ 01/01/2004
Cu Hoàng Hải Yến Nữ 01/01/2005
Hoàng Thị Giang Nữ 01/01/1995
Hoàng Thu Huyền Nữ 01/01/2004
Lục Thị Sơn Nữ 01/01/2005
Nguyễn Lệ Nhật Nữ 01/01/2004
Nguyễn Ngọc Liên Nữ 01/01/2004
Phạm Thị Nhung Nữ 01/01/2002
Phùng Thị Ánh Nữ 01/01/2004
Phùng Thị Vân Anh Nữ 01/01/2006
Kickboxing (7)
Hoàng Thị Bích Ngọc Nữ 01/01/2004
Khánh Thị Mẫn Nữ 01/01/2003
Nguyễn Mạnh Thiêm Nam 01/01/2003
Nguyễn Thị Nhật Tiên Nữ 01/01/2004
Nguyễn Thị Trinh Nữ 01/01/2001
Phàn Thị Ây Nữ 01/01/2001
Tẩn Văn Phúc Nam 01/01/2001
Muay (8)
BÀN PHÁT MINH Nam 10/10/2003
HOÀNG VĂN THẾ Nam 04/06/2004
LÝ THỊ TAM Nữ 15/05/2002
PHÀN THANH MƯỜI Nam 20/10/2002
PHÀN VĂN TÀI Nam 15/01/2004
TẨN ĐỨC HẠNH Nam 01/06/2002
VÀNG THANH LUYẾN Nữ 06/04/2004
VI NGỌC QUỲNH Nữ 29/05/2003
Pencak Silat (11)
Bàn Văn Kỳ Nam 22/01/2004
Chu Hồng Phong Nam 07/08/2003
Chương Phúc Thực Nam 12/08/2002
Đặng Thị Hiền Nữ 16/12/2001
Đinh Hoàng Tuấn Nam 11/12/1992
Đỗ Thị Nhung Nữ 25/02/1999
Hoàng Đình Trường Nam 17/03/1998
Hoàng Văn Lương Nam 03/05/2000
Lý Phương Hoa Nữ 16/07/2004
Phù Thái Việt Nam 22/09/1997
Trần Đức Thắng Nam 09/07/1998
Vovinam (7)
Cấn Nhất Long Nam 01/01/2005
Hoàng Trung Đức Nam 01/01/2000
Mai Thu Hoài Nữ 01/01/2003
Nguyễn Hữu Thuỷ Nam 01/01/2001
Phàn Thị Ngân Nữ 01/01/2005
Phàn Thị Nghiệp Nữ 01/01/2004
Tẩn Thị Hoa Nữ 01/01/2005
Wushu (9)
Bàn Phát Huy Nam 01/01/2004
Hạng Khái Giàng Nam 01/01/1994
Lâm Văn Khánh Nam 01/01/2005
Lục Minh Hiếu Nam 01/01/2003
Lục Minh Huấn Nam 01/01/2005
Lý Tiến Lâm Nam 01/01/2005
Nguyễn Thị Thảo Đan Nữ 01/01/2006
Nguyễn Xuân Hiếu Nam 01/01/2005
Triệu Văn Lưu Nam 01/01/2003
Tổng số vận động viên : 64