Ngày 26 / 09 / 2023
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Môn thi Tên Giới tính Ngày sinh
Bóng đá nữ (23)
Chu Thị Chà Mi Nữ 01/01/1900
Đào Thị Hồng Châm Nữ 01/01/1900
Đinh Thị Duyên Nữ 01/01/1900
Hà Thị Ngọc Uyên Nữ 01/01/1900
Lại Thị Tuyết (GK) Nữ 01/01/1900
Lưu Hoàng Vân Nữ 01/01/1900
Nguyễn Thị Hạnh Nữ 01/01/1900
Nguyễn Thị Hồng Cúc Nữ 01/01/1900
Nguyễn Thị Nụ Nữ 01/01/1900
Nguyễn thị Quỳnh Nữ 01/01/1900
Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ 01/01/1900
Nguyễn Thị Tuyết Dung Nữ 01/01/1900
Nguyễn Thùy Linh Nữ 01/01/1900
Tạ Thị Thủy Nữ 01/01/1900
Trần Ánh Ngọc Nữ 01/01/1900
Trần Thị Duyên Nữ 01/01/1900
Trần Thị Hải Yến (GK) Nữ 01/01/1900
Trần Thị Hương Trà Nữ 01/01/1900
Trần Thị Lan Anh Nữ 01/01/1900
Trần Thị Lan Mai Nữ 01/01/1900
Trần Thị Thu Hường Nữ 01/01/1900
Trần Thị Trang Nữ 01/01/1900
Vũ Thị Hoa Nữ 01/01/1900
Canoeing (10)
Đinh Thị Yến Nhi Nữ 01/01/1900
Đỗ Thị Sen Nữ 01/01/1900
Đỗ Thị Thúy Nữ 01/01/1900
Đoàn Thị Hồng Hạnh Nữ 01/01/1900
Hoàng Ngọc Lan Nữ 01/01/1900
Nguyễn Thanh Nhàn Nữ 01/01/1900
Nguyễn Thu Hương Nữ 01/01/1900
Phạm Nguyễn Thanh Huyền Nữ 01/01/1900
Trần Bá Công Nam 01/01/1900
Trịnh Thị Thanh Nhàn Nữ 01/01/1900
Điền kinh (17)
Đào Thị Hường Nữ 01/04/2003
Đào Thị Hường Nữ 01/04/2003
Đinh Thị Hiền Nữ 03/05/2004
Đinh Thị Hiền Nữ 03/05/2004
Đoàn Thị Cẩm Vi Nữ 19/08/2006
Đường Thị Diễm Hạnh Nữ 24/07/2006
Đường Thị Diễm Hạnh Nữ 24/07/2006
Lê Quốc Phi Nam 01/01/1900
Lê Quốc Phi Nữ 10/02/2004
Nguyễn Khánh Linh Nữ 10/07/2006
Nguyễn Khánh Linh Nữ 10/07/2006
Nguyễn Vân Ánh Nữ 20/01/2006
Nguyễn Vân Ánh Nữ 20/01/2006
Nguyễn Vũ Quỳnh Trang Nữ 07/04/2006
Nguyễn Vũ Quỳnh Trang Nữ 07/04/2006
Trần Thị Hòa Nữ 02/10/2005
Trần Thị Hòa Nữ 02/10/2005
Jujitsu (8)
BẠCH VĂN NGHĨA Nam 01/01/2003
LÊ THỊ THƯƠNG Nữ 01/01/2001
NGÔ THỊ QUỲNH Nữ 01/01/2006
NGUYỄN THỊ MINH VƯỢNG Nữ 01/01/2004
PHẠM TƯỜNG VY Nữ 01/01/2006
TRẦN HÔNG ÂN Nữ 01/01/2006
TRẦN THỊ HƯƠNG Nữ 01/01/1994
VƯƠNG TRẦN HOÀI THƯƠNG Nữ 01/01/2006
Lặn (1)
PHẠM GIA KHIÊM Nam 15/03/2005
Taekwondo (1)
Lò Văn Chung Nam 01/01/1900
Vật (4)
BÙI THỊ ĐÀO Nữ 01/01/1997
NGUYỄN THỊ HUYỀN Nữ 01/01/2005
Nguyễn Thị Linh Nữ 01/01/2002
Trần Thị Hoa Nữ 01/01/1987
Vật dân tộc (4)
Lại Anh Tuấn Nam 01/01/1900
Nguyễn Đức Anh Nam 01/01/1900
Nguyễn Quang Hiển Nam 01/01/1900
Văn Lương Chí Tâm Nam 01/01/1900
Tổng số vận động viên : 68