Ngày 26 / 09 / 2023
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Môn thi Tên Giới tính Ngày sinh
Bắn cung (6)
HUỲNH THỊ BÍCH TRÂM Nữ 24/10/2005
LÂM THỊ DIỆP MAI Nữ 05/01/2003
NGUYỄN THỊ KIM NGÂN Nữ 01/01/2006
NHAN PHẠM NHƯ MƠ Nữ 19/02/2006
TRẦN LÂM HOÀI ÁNH Nữ 28/07/2006
TRẦN THỊ KIỀU VI Nữ 17/11/2006
Bóng chuyền bãi biển (6)
CAO THỊ HỒNG LY Nữ 01/01/1900
LÊ THỊ THANH THIÊN Nữ 01/01/1900
MAI HỒNG HẠNH Nữ 01/01/1900
PHẠM THÙY TRANG Nữ 01/01/1900
THỊ TÚ NGUYÊN Nữ 01/01/1900
TRẦN THỊ VẸN Nữ 01/01/1900
Boxing (1)
Võ Thị Trân Nữ 01/01/2003
Canoeing (3)
Danh Nhựt Hào Nam 01/01/1900
Tiên Chanh Thi Nam 01/01/1900
Tiên Hải Nam 01/01/1900
Cờ vua (14)
Bảo Khoa Nam 01/01/1900
Bảo Khoa Nam 01/01/1900
Lư Chấn Hưng Nam 01/01/1900
Lư Chấn Hưng Nam 01/01/1900
Phạm Minh Hiếu Nam 01/01/1900
Phạm Minh Hiếu Nam 01/01/1900
Võ Thành Ninh Nam 01/01/1900
Võ Thành Ninh Nam 01/01/1900
Vũ Hoàng Gia Bảo Nam 01/01/1900
Vũ Hoàng Gia Bảo Nam 01/01/1900
Vũ Thị Diệu Ái Nữ 01/01/1900
Vũ Thị Diệu Ái Nữ 01/01/1900
Vũ Thị Diệu Uyên Nữ 01/01/1900
Vũ Thị Diệu Uyên Nữ 01/01/1900
Cử tạ (5)
Dương Thị Kim Yến Nữ 01/01/2006
Hình Loan Anh Nữ 01/01/2005
Nguyễn Minh Thuận Nam 01/01/1997
Nguyễn Thị Thùy Tiên Nữ 01/01/2004
Nguyễn Thúy Vy Nữ 01/01/2007
Điền kinh (9)
Chao Long Nam 01/01/1900
Danh Hoàng Nhựt Nam 28/06/2004
Đinh Hoàng Quốc Bảo Nam 03/04/2003
Đỗ Thị Út Quí Nữ 04/04/2003
Hồ Minh Hiếu Nam 01/01/1900
Huỳnh Nguyễn Tấn Phát Nam 01/01/1900
KIÊN GIANG Nam 01/01/1900
Ngô Hửu Lộc Nam 26/08/2003
Thị Kiều Oanh Nữ 23/09/2003
Quần vợt (5)
Lâm Hoàng Nam Nam 01/01/1900
Lâm Hoàng Nam Nữ 01/01/1900
Nguyễn Minh Huyền Nữ 01/01/1900
Phạm Thị Đồng Trinh Nữ 01/01/1900
Trần Trung Tính Nam 01/01/1900
Vovinam (3)
Danh Thị Hồng Trang Nữ 01/01/2003
Nguyễn Thị Diễm My Nữ 01/01/2004
Nguyễn Văn Khang Nam 01/01/2005
Tổng số vận động viên : 52