Ngày 21 / 05 / 2024
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Môn thi Tên Giới tính Ngày sinh
Đẩy gậy (6)
A Trường Nam 01/01/1900
Lê Công Giầu Nam 01/01/1900
U Tâm Nam 01/01/1900
Y Chi Nữ 01/01/1900
Y Da Nữ 01/01/1900
Y Lê Nữ 01/01/1900
Điền kinh (5)
Nguyễn Chí Kiên Nam 05/09/2005
Trần Thị Minh Ca Nữ 24/10/2005
Trần Thị Minh Ca Nữ 24/10/2005
Y Danh Danh Nữ 01/08/2005
Y Danh Danh Nữ 01/08/2005
Karate (10)
Cao Thanh Tuấn Nam 01/01/1986
Đặng Thị Ngọc Diễm Nữ 01/01/1999
Đặng Thị Nguyên Hoá Nữ 01/01/2000
Đỗ Thị Hồng Nhung Nữ 01/01/2003
Huỳnh Thanh Sang Nam 01/01/2005
Mai Quốc Bảo Nam 01/01/2002
Nguyễn Hoàng Tiến Khải Nam 01/01/2006
Phạm Anh Tuấn Nam 01/01/2004
Trần Thị Thanh Nữ 01/01/1987
Trần Thị Thảo Nhân Nữ 01/01/1995
Kéo co (16)
A Chi Nam 01/01/1900
A Đới Nam 01/01/1900
A Hải Nam 01/01/1900
A KLis Nam 01/01/1900
A Nguyệt Nam 01/01/1900
A PRốt Nam 01/01/1900
A Thiết Nam 01/01/1900
A Thứ Nam 01/01/1900
A Tý Nam 01/01/1900
Lò Tuấn Anh Nam 01/01/1900
Nguyễn A Thanh Luân Nam 01/01/1900
Y Bích Loan Nữ 01/01/1900
Y Chanh Nữ 01/01/1900
Y Hồng Nữ 01/01/1900
Y Lon Nữ 01/01/1900
Y Thầy Nữ 01/01/1900
Kickboxing (3)
Nguyễn Thị Kim Hoàng Nữ 01/01/1992
Y GRam Nữ 01/01/2000
Y HLih Nữ 01/01/2001
Taekwondo (7)
Hoàng Ngọc Nguyên Nam 01/01/1900
Ka Rô Nguyễn Phương Nam 01/01/1900
Lê Ngàn Nam 01/01/1900
Lê Xuân Nam Nam 01/01/1900
Nguyễn Nhật Quang Nam 01/01/1900
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Nữ 01/01/1900
Nguyễn Tùng Đức Nam 01/01/1900
Tổng số vận động viên : 47