Ngày 18 / 04 / 2024
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Môn thi Tên Giới tính Ngày sinh
Bơi (9)
Hồ Khả Hân Nữ 01/01/2008
Huỳnh Mẫn Đạt Nam 01/01/2001
Lê Thành Danh Nam 01/01/2008
Lê Thị Thiên Kim Nữ 01/01/1999
Nguyễn Thị Mai Nguyên Nữ 01/01/2004
Trần Tấn Triệu Nam 01/01/1998
Trần Thị Hồng Cẩm Nữ 01/01/2001
Trần Thị Hồng Gấm Nữ 01/01/2005
Võ Thị Mỹ Tiên Nữ 01/01/2005
Bóng chuyền (28)
BÙI VĂN MẠNH Nam 01/01/1900
ĐẶNG THỊ KIM THANH Nữ 01/01/1900
ĐẶNG THỊ MỸ DUYÊN Nữ 01/01/1900
ĐOÀN THỊ MỸ TIÊN Nữ 01/01/1900
DƯƠNG TRUNG LƯƠNG Nam 01/01/1900
HUỲNH THỊ QUẾ NHI Nữ 01/01/1900
LÊ HOÀI HẬN Nam 01/01/1900
LÊ NHƯ ANH Nữ 01/01/1900
LÊ THỊ NGỌC TRÂM Nữ 01/01/1900
LÝ MINH TÂN Nam 01/01/1900
MAI HỮU BẰNG Nam 01/01/1900
NGUYỄN CHÍ KHANH Nam 01/01/1900
NGUYỄN HỮU TÀI Nam 01/01/1900
NGUYỄN KHÁNH ĐANG Nữ 01/01/1900
NGUYỄN LAN VY Nữ 01/01/1900
NGUYỄN MAI HÙNG TÍN Nam 01/01/1900
NGUYỄN NGỌC MỸ TIÊN Nữ 01/01/1900
NGUYỄN QUÁN NGỌC Nam 01/01/1900
NGUYỄN THỊ NHƯ NGỌC Nữ 01/01/1900
NGUYỄN THỊ TRÀ MY Nữ 01/01/1900
NGUYỄN VĂN ANH Nam 01/01/1900
PHẠM HỮU TRƯỜNG Nam 01/01/1900
PHẠM THỊ CẨM LINH Nữ 01/01/1900
PHAN KHÁNH VY Nữ 01/01/1900
TRẦN THANH TRUYỀN Nam 01/01/1900
TRẦN THỊ QUÍ UYÊN Nữ 01/01/1900
TRÀN THỊ THANH THÚY Nữ 01/01/1900
VÕ THỊ KIM THOA Nữ 01/01/1900
Cờ tướng (6)
Lê Minh Quí Nam 01/01/1900
Mai Chí Hậu Nam 01/01/1900
Nguyễn Hoàng Lâm Nam 01/01/1900
Nguyễn Việt Tiến Nam 01/01/1900
Phan Văn Dũng Nam 01/01/1900
Thái Lê Hoài Đức Nam 01/01/1900
Đẩy gậy (4)
Biện Duy Tuấn Nam 01/01/1900
Nguyễn Bạch Thái Phong Nam 01/01/1900
Nguyễn Cao Trí Nam 01/01/1900
Nguyễn Thị Khả Vy Nữ 01/01/1900
Điền kinh (6)
Nguyễn Hoài Văn Nam 23/09/1993
Nguyễn Thanh Sang Nam 06/01/2003
Nguyễn Thanh Sang Nam 06/01/2003
Trần Thị Nhi Yến Nữ 09/07/2005
Trần Thị Nhi Yến Nữ 09/07/2005
Võ Khánh Lập Nam 23/05/2003
Golf (5)
Đỗ Quang Khánh Nam 04/02/1984
Nguyễn Tuấn Kiệt Nam 20/08/1991
Phạm Anh Tuấn Nam 22/07/1986
Phạm Quốc Phương Nam 28/02/1983
Trần Thanh Phong Nam 01/01/1900
Vật (3)
Đoàn Nam Đế Nam 01/01/2004
Nguyễn Quốc Cường Nam 01/01/1990
Trần Tuấn Khanh Nam 01/01/1990
Tổng số vận động viên : 61