Ngày 21 / 06 / 2024
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Môn thi Tên Giới tính Ngày sinh
Boxing (8)
Hoàng Thị Vân Nữ 01/01/1986
La Thị Duyên Nữ 01/01/1991
La Thị Huyên Nữ 01/01/2003
Lưu Hồng Thuỷ Nữ 01/01/1990
Nguyễn Thị Thuỳ Linh Nữ 01/01/2003
Phạm Hoàng Mai Giang Nữ 01/01/2002
Trần Văn Quyết Nam 01/01/2003
Vũ Huyền Trang Nữ 01/01/2001
Cử tạ (6)
Hà Thị Xiến Nữ 01/01/2005
Hoàng Kim Lụa Nữ 01/01/2005
Hoàng Thị Duyên Nữ 01/01/1900
Lý Thị Quỳnh Nữ 01/01/2005
Phạm Thùy Linh Nữ 01/01/2007
Quàng Thị Tâm Nữ 01/01/2003
Đẩy gậy (3)
Lự Văn Chuyên Nam 01/01/1900
Triệu Thị Chín Nữ 01/01/1900
Triệu Văn Nhị Nam 01/01/1900
Điền kinh (1)
Lê Anh Hào Nam 07/11/2005
Golf (5)
Bùi Quốc Long Nam 05/08/1982
Nguyễn Hồng Vĩnh Nam 17/08/1988
Nguyễn Văn Tuấn Nam 01/01/1990
Nguyễn Xuân Mơ Nam 06/10/1971
Trần Đăng Trí Nam 28/12/1979
Kéo co (15)
Bàn Thị Lan Nữ 01/01/1900
Bàn Thị Lan Nữ 01/01/1900
Đặng Văn Dương Nam 01/01/1900
Đặng Văn Thanh Nam 01/01/1900
Hoàng Thị Kim Nữ 01/01/1900
Lù Thị Hương Nữ 01/01/1900
Lù Thị Sen Nữ 01/01/1900
Lùng Thị Giang Nữ 01/01/1900
Lý Thị Bình Nữ 01/01/1900
Lý Thị Quý Nữ 01/01/1900
Mã Văn Khánh Nam 01/01/1900
Mã Văn Tân Nam 01/01/1900
Mai Đức Anh Nam 01/01/1900
Tẩn Thị Thủy Nữ 01/01/1900
Triệu Thị Lan Nữ 01/01/1900
Kickboxing (4)
Lương Thành Vũ Nam 01/01/1996
Nguyễn Thị Giang Nữ 01/01/1990
Trần Lạc Hồng Nữ 01/01/2004
Trần Thị Ngân Nữ 01/01/1996
Pencak Silat (3)
Nguyễn Thị Hương Nữ 04/03/1995
Nguyễn Thị Thu Thủy Nữ 04/02/2003
Nguyễn Văn Huy Nam 03/02/2003
Taekwondo (4)
Doãn Công Bùi Nam 01/01/1900
Hoàng Thị Tân Nhàn Nữ 01/01/1900
Lý A Trù Nam 01/01/1900
Vi Thị Thanh Thủy Nữ 01/01/1900
Wushu (5)
Hoàng Hải Luân Nam 01/01/2005
Lê Thanh Thọ Nam 01/01/2004
Lò Thị Hạnh Nữ 01/01/2007
Tẩn Thị Nga Nữ 01/01/2006
Vương Quốc Anh Nam 01/01/2003
Xe đạp (7)
Bàn Thị Vang Nữ 01/01/1900
Chảo Ông Lủ Phim Nam 01/01/1900
Đặng Thị Kim Oanh Nữ 01/01/1900
Giàng Thị Chi Nữ 01/01/1900
Hoàng Thị Thấm Nữ 01/01/1900
Lý Thị Lan Nữ 01/01/1900
Vàng Văn Sáng Nam 01/01/1900
Tổng số vận động viên : 61