Ngày 21 / 05 / 2024
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Môn thi Tên Giới tính Ngày sinh
Bóng bàn (9)
Đinh Nhật Nam Nam 01/01/1900
Đỗ Lê Vân Chi Nữ 01/01/1900
Đỗ Nguyễn Uyên Nhi Nữ 01/01/1900
Ngô Phương Linh Nữ 01/01/1900
Nguyễn Cao Nguyên Bảo Nam 01/01/1900
Nguyễn Khánh Hạ Nữ 01/01/1900
Nguyễn Tất Thành Đạt Nam 01/01/1900
Trần Bùi Gia Mẫn Nữ 01/01/1900
Trương Ngọc Khanh Nam 01/01/1900
Boxing (3)
Lê Hương Duyên Nữ 01/01/1999
Lưu Nhân Nghĩa Nam 01/01/1998
Phan Huỳnh Tấn Công Nam 01/01/2003
Cầu lông (12)
Đồng Quang Huy Nam 28/02/2003
Dương Trung Đức Nam 03/05/1999
Hoàng Anh Minh Nam 20/02/2007
Lê Đức Cường Nam 25/05/2007
Lương Nguyễn Khánh Ngọc Nữ 01/08/2006
Lưu Thái Bảo Nam 17/02/2005
Nguyễn Đình Hoàng Nam 04/03/2003
Nguyễn Duy Ngọc Anh Nữ 01/08/2008
Nguyễn Việt Nhân Nam 14/02/2001
Nguyễn Vũ Ngọc Trân Nữ 05/03/2007
Nguyễn Xuân Hưng Nam 01/10/1998
Trần Đình Mạnh Nam 25/05/2003
Cờ vua (5)
Cao Sang Nam 01/01/1900
Cao Sang Nam 01/01/1900
Lê Hữu Thái Nam 01/01/1900
Nguyễn Hữu Hoàng Anh Nam 01/01/1900
Nguyễn Hữu Hoàng Anh Nam 01/01/1900
Cử tạ (4)
Đỗ Văn Hải Nam 01/01/2002
K'Brừm Nam 01/01/2007
K'Dương Nam 01/01/2007
Nguyễn Thành Đô Nam 01/01/2002
Đẩy gậy (4)
Hà Đức Tuấn Nam 01/01/1900
Hoàng Dương Đức Nam 01/01/1900
K Đạt Nam 01/01/1900
Sa Anh Tuấn Nam 01/01/1900
Điền kinh (4)
Doanh Tiến Phúc Nam 28/02/2003
Lê Tấn Hi Nam 16/04/1991
Vòng Vành Long Nam 01/07/2003
Vòng Vành Long Nam 01/07/2003
Khiêu vũ thể thao (6)
Huỳnh Lê Anh Vi Nữ 17/03/2008
LDG (Phạm Duy Khôi, Lê Hồng Thắm) Nam 01/01/1900
LDG 1 (Phạm Huy Khánh, Huỳnh Lê Anh Vi) Nam 01/01/1900
Lê Hồng Thắm Nữ 10/08/2005
Phạm Duy Khôi Nam 27/11/2007
Phạm Huy Khánh Nam 12/10/2008
Kickboxing (3)
Nguyễn Tiến Độ Nam 01/01/2003
Nguyễn Trọng Hồng Hoàng Nam 01/01/1997
Trần Thị Thu Dung Nữ 01/01/2001
Taekwondo (1)
Phạm Ngọc Duy Nam 01/01/1900
Thể hình (4)
Hồ Văn Tuân Nam 01/01/1995
Huỳnh Thanh Thúy Nữ 01/01/1996
Lê Thị Lệ Hoa Nữ 01/01/1991
Lê Viết Hồng Tứ Nam 01/01/1997
Vật (2)
ĐỖ ĐÌNH HƯỜNG Nam 01/01/2004
NGÔ XUÂN MƯỜI Nam 01/01/2000
Vật dân tộc (4)
Đào Hồng Thái Nam 01/01/1900
Nguyễn Anh Giang Nam 01/01/1900
Nguyễn Đình Khương Nam 01/01/1900
Nguyễn Gia Trọng Nam 01/01/1900
Võ cổ truyền (9)
Đăng Văn Hợp Nam 01/01/1999
Dơng Gur Ha Siêng Nam 01/01/1996
Lê Thị Phương Uyên Nữ 01/01/2001
Lương Thị Tuyết Vân Nữ 01/01/1992
Nguyễn Tiến Trường Nam 01/01/2000
Phan Hoàng Long Nam 01/01/2004
Thái Diệp Quốc Bảo Nam 01/01/1996
Võ Văn Lễnh Nam 01/01/2000
Vũ Anh Thư Nữ 01/01/2002
Tổng số vận động viên : 70