Ngày 20 / 06 / 2024
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Môn thi Tên Giới tính Ngày sinh
Bóng đá nam (23)
Đoàn Thế Chiến Nam 01/01/1900
Đoàn Văn Nam Nam 01/01/1900
Lê Văn Tình Nam 01/01/1900
Lê Vũ Phong Nam 01/01/1900
Nguyễn Bá Phương Nam 01/01/1900
Nguyễn Công Tiến Nam 01/01/1900
Nguyễn Đình Sơn Nam 01/01/1900
Nguyễn Ngọc Thắng Nam 01/01/1900
Nguyễn Văn Dương Nam 01/01/1900
Phạm Văn Soạn Nam 01/01/1900
Phan Thế Hưng Nam 01/01/1900
Tạ Xuân Trường Nam 01/01/1900
Trần Đăng Đức Anh Nam 01/01/1900
Trần Đức Trung Nam 01/01/1900
Trần Liêm Điều Nam 01/01/1900
Trần Ngọc Sơn Nam 01/01/1900
Trần Như Tân Nam 01/01/1900
Trần Văn Hà Nam 01/01/1900
Trần Văn Thành Nam 01/01/1900
Trịnh Công Đại Nam 01/01/1900
Vũ Hoàng Trà Nam 01/01/1900
Vũ Văn Tuấn Anh Nam 01/01/1900
Vũ Xuân Tín Nam 01/01/1900
Điền kinh (22)
Bùi Thị Kim Anh Nữ 05/08/2006
Bùi Thị Ngân Nữ 24/02/2001
Bùi Thị Ngân Nữ 24/02/2001
Đinh Thị Bích Nữ 25/10/1997
Đỗ Thị Quyên Nữ 13/03/1992
Dương Văn Thái Nam 28/04/1992
Dương Văn Thái Nam 28/04/1992
NAM ĐỊNH Nữ 01/01/1900
Ngô Đình Quyền Nam 02/01/2006
Ngô Đình Quyền Nam 02/01/2006
Nguyễn Kim Bảo Ngọc Nam 28/05/2003
Nguyễn Kim Bảo Ngọc Nam 28/05/2003
Nguyễn Thị Huyền Nữ 19/05/1993
Nguyễn Thị Huyền Nữ 19/05/1993
Nguyễn Thị Huyền Nữ 19/05/1993
Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 05/05/2002
Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 05/05/2002
Nguyễn Xuân Trường Nam 16/10/2006
Phạm Văn Lâm Nam 20/05/1992
Trần Doãn Đức Nam 23/09/2006
Trần Thị Duyên Nữ 19/07/2001
Trần Thị Duyên Nữ 19/07/2001
Jujitsu (13)
ĐỒNG TIẾN ĐẠT Nam 01/01/2002
DƯƠNG ANH QUÂN Nam 01/01/2003
HOÀNG MINH NGHỊ Nam 01/01/2003
LỤC LỆ GIANG Nữ 01/01/2001
NGUYỄN ANH TUẤN Nam 01/01/2000
NGUYỄN HỮU KHANG Nam 01/01/1994
NGUYỄN THỊ QUẾ NHI Nữ 01/01/2006
NGUYỄN VĂN DŨNG Nam 01/01/1994
NGUYỄN VĂN PHƯƠNG Nam 01/01/1989
NINH HẢI ANH Nam 01/01/1982
PHẠM THỊ HẰNG Nữ 01/01/2005
TƠ ĐĂNG MINH Nam 01/01/2003
TRẦN VĂN SIỂN Nam 01/01/1992
Kickboxing (1)
Trần Văn Sỹ Nam 01/01/1993
Lặn (8)
LƯƠNG THỊ NGỌC ÁNH Nữ 01/01/1900
NAM DINH Nam
NAM ĐỊNH Nữ 01/01/1900
NGUYỄN THỊ THẢO Nữ 20/02/2004
NGUYỄN THỊ THÚY Nữ 11/01/2004
NGUYỄN VĂN THÀNH Nam 01/01/1900
PHẠM NHẬT ANH Nam 01/01/1900
VŨ THỊ HỒNG NHUNG Nữ 12/04/2004
Nhảy cầu (6)
Đinh Trí Toàn Nam 01/01/2009
Lê Bảo Thy Nữ 01/01/2009
Lê Văn Trung Nam 01/01/1900
Nguyễn Văn Hoàng Nam 01/01/2006
Vũ Hà Vy Nữ 01/01/2010
Vũ Văn Trung Nam 01/01/2009
Vật (2)
PHAN THÀNH SƠN Nam 01/01/2000
Trần Ánh Tuyết Nữ 01/01/2001
Vật dân tộc (4)
Đặng Bá Nam Nam 01/01/1900
Nghiêm Đình Cảnh Nam 01/01/1900
Nguyễn Văn Phương Nam 01/01/1900
Tạ Đình Đức Nam 01/01/1900
Võ cổ truyền (3)
Hoàng Phúc Thuận Nam 01/01/2003
Nguyễn Hữu Toàn Nam 01/01/1995
Phạm Thị Nga Nữ 01/01/2001
Vovinam (6)
Bùi Văn Chung Nam 01/01/1993
Đỗ Ngọc Đức Nam 01/01/2004
Nguyễn Duy Hải Nam 01/01/1992
Nguyễn Thanh Quang Nam 01/01/2002
Nguyễn Văn Dương Nam 01/01/2004
Vũ Văn Khánh Nam 01/01/2004
Wushu (9)
Đỗ Xuân Thái Nam 01/01/1996
Lại Thành Đạt Nam 01/01/2007
Ngô Minh Đoàn Nam 01/01/2005
Nguyễn Thế Linh Nam 01/01/2005
Nguyễn Văn Minh Nam 01/01/2003
Phan Đức Hùng Nam 01/01/2003
Tạ Mai Hương Nữ 01/01/2005
Trần Thị Dịu Nữ 01/01/2006
Vũ Thành Nam Nam 01/01/2005
Tổng số vận động viên : 97