Ngày 27 / 09 / 2023
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Môn thi Tên Giới tính Ngày sinh
Điền kinh (4)
Ka Hoa Nữ 31/10/1983
Lê Thị Kim Phượng Nữ 21/01/2003
Lê Thị Kim Phượng Nữ 21/01/2003
Lượng Thị Dum Nữ 10/10/2002
Karate (6)
Ngô Phương Hồng Ngân Nữ 01/01/2006
Ngô Phương Hồng Trân Nữ 01/01/2006
Nguyễn Nhật Tân Nam 01/01/2005
Nguyễn Thanh Hoà Nam 01/01/2005
Phạm Thị Thuỳ Trang Nữ 01/01/2003
Trịnh Hoài Ấn Nam 01/01/2005
Kickboxing (1)
Phạm Thị Dân Nữ 01/01/2001
Muay (1)
TRẦN TRUNG NGHĨA Nam 04/02/2000
Taekwondo (4)
Huỳnh Nguyên Đô Nam 01/01/1900
Nguyễn Quốc Việt Nam 01/01/1900
Nguyễn Thao Nam 01/01/1900
Trượng Xuân Kiên Nam 01/01/1900
Vovinam (4)
Cao Trường Sa Nam 01/01/1997
Nguyễn Anh Tài Nam 01/01/2000
Nguyễn Đức Lâm Viên Nam 01/01/2003
Nguyễn Tuấn Phát Nam 01/01/2003
Tổng số vận động viên : 20