Ngày 27 / 09 / 2023
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Môn thi Tên Giới tính Ngày sinh
Bóng chuyền bãi biển (4)
CAO XUÂN THIÊN Nam 01/01/1900
HUỲNH MINH LỰC Nam 01/01/1900
NAY Y NHA Nam 01/01/1900
TRẦN SINH PHẬN Nam 01/01/1900
Boxing (1)
Phạm Ngọc Đức Nam 01/01/1989
Điền kinh (3)
Lê Thị Tuyết Nữ 26/03/2004
Lê Thị Tuyết Nữ 26/03/2004
Lê Thị Tuyết Nữ 26/03/2004
Karate (3)
Lê Kim Hoà Nam 01/01/2000
Lương Anh Tú Nam 01/01/2000
Nguyễn Trung Tự Nam 01/01/2006
Thể dục Aerobic (16)
Đinh Nguyễn Bảo Trân Nữ 01/01/2008
Huỳnh Kim Hoàng Nam 01/01/1999
Lê Trần Ánh Tuyết Nữ 01/01/2009
Nguyễn Ái Tiên Nữ 01/01/2007
Nguyễn Hữu Thành Nam 01/01/1989
Nguyễn Kiều Yến Văn Nữ 01/01/2007
Nguyễn Võ Hoài Thế Nam 01/01/2000
Phạm Thị Bích Trâm Nữ 01/01/2004
Trần Bảo Châu Nữ 01/01/2009
Trần Bảo Trân Nữ 01/01/2006
Trần Đình Dương Nam 01/01/2001
Trần Tiến Đức Nam 01/01/1999
Võ Ngọc Vi Nữ 01/01/1999
Võ Thị Thu Thảo Nữ 01/01/2004
Võ Thị Thu Thủy Nữ 01/01/2007
Vũ Khánh Huyền Nữ 01/01/2008
Võ cổ truyền (4)
Huỳnh Thị Thanh Ngân Nữ 01/01/2001
Lê Thanh Văn Nam 01/01/1993
Nguyễn Vũ Thế Duy Nam 01/01/2004
Trần Thị Ngọc Hoài Nữ 01/01/2000
Vovinam (1)
Trần Thị Thu Hiền Nữ 01/01/2001
Tổng số vận động viên : 32