Ngày 24 / 07 / 2024
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Môn thi Tên Giới tính Ngày sinh
Bơi (6)
Mai Thị Linh Nữ 01/01/2000
Ngô Minh Chiến Nam 01/01/2007
Nguyễn Huy Hoàng Nam 01/01/2000
Nguyễn Ngọc Anh Thư Nữ 01/01/2007
Phạm Bách Phi Nam 01/01/2010
Trần Thị Yến Trang Nữ 01/01/2010
Canoeing (5)
Cao Ngọc Linh Nam 01/01/1900
Danh Thê Nam 01/01/1900
Dương Anh Đức Nam 01/01/1900
Nguyễn Văn Tuấn Nam 01/01/1900
Trương Xuân Nguyên Nam 01/01/1900
Điền kinh (4)
Mai Quí Phong Nam 18/01/2003
Mai Quí Phong Nam 18/01/2003
Nguyễn Thị Hương Nữ 10/02/1998
Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 22/05/2005
Karate (9)
Đặng Hoàng Yến Nhi Nữ 01/01/2006
Đặng Hồng Phúc Nam 01/01/2004
Đặng Thị Uyển Nhi Nữ 01/01/2005
Lê Nhật Thành Nam 01/01/2006
Lê Quang Khải Nam 01/01/2004
Lê Quang Minh Nam 01/01/2005
Lê Quốc Hùng Nam 01/01/2000
Lê Thanh Hợi Nữ 01/01/2006
Nguyễn Hữu Phúc Nam 01/01/2005
Lặn (7)
ĐOÀN KIM THẨM Nam 01/01/1900
NGUYỄN VĂN AN Nam 01/01/1900
PHAN ĐỨC TOẢN Nam 01/01/1900
PHAN THANH ĐẠI Nam 01/01/1900
PHAN VĂN TUÂN Nam 01/01/1900
TRẦN QUANG HƯỚNG Nam 01/01/1900
TRƯƠNG VĂN QUYẾN Nam 01/01/1900
Rowing (5)
Cao Thị Hải Yến Nữ 08/02/2003
Lường Thị Thảo Nữ 11/05/1999
Phạm Thị Thanh Thảo Nữ 20/09/2005
Phan Thị Cẩm Ly Nữ 26/01/2005
Trần Thị Ánh Tuyết Nữ 11/12/2005
Tổng số vận động viên : 36