Ngày 16 / 07 / 2024
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Môn thi Tên Giới tính Ngày sinh
Bắn súng (6)
Doãn Thị Khánh Uyên Nữ 01/01/2006
Huỳnh Thị Mai Khuyên Nữ 01/01/1997
Nguyễn Ngọc Thọ Nam 01/01/2006
Nguyễn Quang Thịnh Nam 01/01/2007
Nguyễn Thị Diễm Hằng Nữ 01/01/2007
Trương Thị Nga Nữ 01/01/2006
Billiards & Snooker (4)
Nguyễn Tạ Thanh Tâm Nam 01/01/1900
Nguyễn Thanh Phước Nam 01/01/1900
Phạm Văn Anh Huy Nam 01/01/1900
Trần Anh Thịnh Nam 01/01/1900
Bowling (9)
Huỳnh Phú Nam 14/09/1972
Nguyễn Bá Khởi Nam 20/01/1979
Nguyễn Mạnh Tuấn Nam 20/07/1986
Nguyễn Trọng Nhân Nam 13/07/1986
Nguyễn Văn Nam Nam 15/02/1976
Nguyễn Việt Tùng Nam 26/04/1992
Quảng Nam ( Bá Khởi: Văn Nam; Trọng Nam) Nam 01/01/1900
Quảng Nam 1 (Nguyễn Bá Khởi: Nguyễn Trọng Nhân) Nam 01/01/1900
Quảng Nam 2 (Nguyễn Việt Tùng; Huỳnh Phú) Nam 01/01/1900
Canoeing (8)
Cao Viết Sĩ Nam 01/01/1900
Hồ Văn Âu Nam 01/01/1900
Huỳnh Đức Tín Nam 01/01/1900
Huỳnh Văn Toàn Nam 01/01/1900
Nguyễn Thị Trang Nữ 01/01/1900
Nguyễn Xuân Sang Nam 01/01/1900
Trần Thị Thanh Huyền Nữ 01/01/1900
Trần Văn Giác Nam 01/01/1900
Điền kinh (7)
Lê Quốc Huy Nam 26/04/2005
Lê Quốc Huy Nam 26/04/2005
Ngô Đình Lành Nam 10/09/2001
Ngô Đình Lành Nam 10/09/2001
Nguyễn Thị Hoàng Diểm Nữ 08/03/2004
Nguyễn Thị Hoàng Diểm Nữ 08/03/2004
Trần Gia Bình Nam 13/07/2003
Jujitsu (6)
HUỲNH THỊ TIÊN Nữ 01/01/2002
NGÔ THỊ MỸ HOANH Nữ 01/01/2005
NGUYỄN VÕ KHÁNH TƯỜNG Nam 01/01/2000
TRẦN LÊ MINH VIỆT Nam 01/01/1998
TRẦN TRIỆU VĨ Nam 01/01/2000
VŨ THỊ KIM HUYỀN Nữ 01/01/2005
Karate (13)
Bùi Thị Thuận Nữ 01/01/2002
Đàng Tôn Trung Duyên Nữ 01/01/2000
Huỳnh Khoan Huy Nam 01/01/2001
Huỳnh Văn Toàn Nam 01/01/2000
Ngô Quang Đạt Nam 01/01/2001
Nguyễn Hiên Hưng Nam 01/01/2000
Nguyễn Thị Mẫn Nữ 01/01/2004
Nguyễn Trương Hùng Nam 01/01/1998
Phạm Thị Thư Nữ 01/01/1992
Trần Quốc Bảo Nam 01/01/1996
Trương Thị Ngọc Quyên Nữ 01/01/2004
Võ Văn Mạnh Nam 01/01/2000
Võ Văn Thạnh Nam 01/01/2000
Taekwondo (12)
Bùi Đức Thắng Nam 01/01/1900
Bùi Thị Phú Diểm Nữ 01/01/1900
Hồ Bùi Gia Hy Nam 01/01/1900
Hồ Thị Anh Thư Nữ 01/01/1900
Hoàng Thanh Long Nam 01/01/1900
Nguyễn Hàn Huyên Nữ 01/01/1900
Nguyễn Thị Mỹ Dung Nữ 01/01/1900
Nguyễn Văn Mẫn Nam 01/01/1900
Nguyễn Văn Thịnh Nam 01/01/1900
Phạm Thị Thu Hiền Nữ 01/01/1900
Phạm Văn Hiếu Nam 01/01/1900
Võ Thị Thanh Lan Nữ 01/01/1900
Võ cổ truyền (8)
Doãn Đình Phong Nam 01/01/2001
Lê Thị Bích Chi Nữ 01/01/2002
Nguyễn Hồng Ninh Nam 01/01/1989
Nguyễn Thị Diệp Nữ 01/01/1998
Nguyễn Văn Nên Nam 01/01/2003
Phạm Thi Thu Hà Nữ 01/01/2004
Trần Minh Quân Nam 01/01/2003
Trần Văn Bình Nam 01/01/2004
Vovinam (6)
Bùi Xuân Nhật Nam 01/01/2001
Đỗ Xuân Hiếu Nam 01/01/2000
Lê Thị Kim Anh Nữ 01/01/2000
Nguyễn Miên Nam 01/01/2001
Nguyễn Quảng Triều Nam 01/01/2001
Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ 01/01/2002
Wushu (5)
Bùi Quốc Nam Nam 01/01/2005
Cao Thành Quý Nam 01/01/2003
Huỳnh Đỗ Đạt Nam 01/01/2005
Nguyễn Anh Trường Nam 01/01/2006
Nguyễn Nhật Long Nam 01/01/2001
Tổng số vận động viên : 84