Ngày 27 / 09 / 2023
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Môn thi Tên Giới tính Ngày sinh
Boxing (13)
Cao Thị Tý Phượng Nữ 01/01/1985
Đặng Tấn Đoàn Nam 01/01/1995
Hà Minh Đức Nam 01/01/1990
Lê Duy Trung Nam 01/01/2000
Nguyễn Thị Kim Nữ 01/01/1989
Nguyễn Thị Thanh Ly Ly Nữ 01/01/1993
Phạm Văn Thông Nam 01/01/2001
Trần Minh Huy Nam 01/01/2000
Trần Mỹ Chi Nữ 01/01/2002
Trần Thị Mỹ Lệ Nữ 01/01/2003
Trịnh Hồng Ngoan Nam 01/01/2001
Trương Quốc Tín Nam 01/01/2003
Vũ Kim Ngân Nữ 01/01/2003
Điền kinh (8)
Bùi Nguyễn Nhất Phi Nam 01/01/1900
Bùi Văn Đông Nam 01/01/1900
Huỳnh Minh Tuấn Nam 03/07/2004
Huỳnh Tấn Tiến Nam 01/01/2000
Huỳnh Thị Diễm Nữ 31/01/2004
Nguyễn Thanh Quỳnh Nam 01/01/1900
Phạm Thị Bình Nữ 10/11/1989
Tống Nguyễn Gia Hưng Nam 01/01/1900
Kickboxing (5)
Bùi Quang Thuận Nam 01/01/1998
Đinh Văn Thái Nam 01/01/1991
Đinh Văn Trai Nam 01/01/2002
Ngô Hiếu Đình Nam 01/01/2002
Trần Văn Nhật Nam 01/01/1999
Muay (4)
ĐINH BIÊN Nam 22/04/1990
ĐINH MÔ THÊ Nam 12/04/1995
ĐINH TẤN NHỰT Nam 08/04/2001
PHẠM NGỌC SANG Nam 08/10/1997
Pencak Silat (7)
Bùi Ngọc Hiền Nữ 23/08/2001
Hồ Hoài Tiến Nam 30/10/1998
La Quang Sang Nam 07/03/2001
Nguyễn Minh Tùng Nam 02/12/2002
Nguyễn Ngọc Huỳnh Nam 07/01/2004
Tống Huỳnh Long Vĩnh Nam 22/03/2003
Trương Thanh Nam 27/07/1995
Võ cổ truyền (12)
Cao Hoàng Châu Nam 01/01/2002
Đinh Văn Sộp Nam 01/01/2003
Dương Uyển Nhi Nữ 01/01/2004
Huỳnh Đức Thắng Nam 01/01/2003
Lương Bá Tá Nam 01/01/1997
Nguyễn Duy Nghĩa Nam 01/01/1994
Nguyễn Quốc Đạt Nam 01/01/2004
Nguyễn Thị Hoàng Tú Nữ 01/01/1991
Nguyễn Thị Mỹ Hoa Nữ 01/01/2004
Tiêu Đoàn An Phú Nam 01/01/2004
Võ Thị Thùy Nga Nữ 01/01/2004
Vương Tam Phong Nam 01/01/2004
Vovinam (5)
Lương Ngọc Sơn Nam 01/01/2002
Nguyễn Thanh Khiết Nữ 01/01/2000
Nguyễn Văn Tiên Nam 01/01/1994
Trần Minh Tuấn Nam 01/01/1996
Trần Văn Quý Nam 01/01/1999
Wushu (6)
Đinh Huy Nam 01/01/2006
Đinh Văn Bí Nam 01/01/2002
Đinh Văn Khuyến Nam 01/01/2004
Đinh Văn Tâm Nam 01/01/2005
Đinh Văn Vũ Nam 01/01/2005
Phạm Công Minh Nam 01/01/1994
Tổng số vận động viên : 60