Ngày 24 / 07 / 2024
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Môn thi Tên Giới tính Ngày sinh
Billiards & Snooker (3)
Đỗ Thanh Tùng Nam 01/01/1900
Hoàng Kim La Nam 01/01/1900
Mai Việt Hà Nam 01/01/1900
Cầu lông (6)
Đặng Đào Anh Thư Nữ 12/04/2006
Trần Thị Linh Giang Nữ 30/09/1995
Trần Thị Thanh Hải Nữ 22/01/2003
Trần Văn Trì Nam 13/05/1993
Trương Thị Thủy Tiên Nữ 14/09/1994
Vũ Mạnh Trung Nam 24/05/2006
Cử tạ (2)
Mai Thế Nhân Nam 01/01/2000
Nguyễn Văn Duy Nam 01/01/2002
Đẩy gậy (8)
Hồ Thị Diên Nữ 01/01/1900
Hồ Văn Cay Nam 01/01/1900
Lê Xuân Quốc Nam 01/01/1900
Mai Xuân Dung Nam 01/01/1900
Nguyễn Thị Toàn Nữ 01/01/1900
Trần Hữu Trung Nam 01/01/1900
Trần Thị Hiền Nữ 01/01/1900
Võ Thị Kiều Nữ 01/01/1900
Điền kinh (2)
Lê Quang Hòa Nam 10/03/1997
Nguyễn Hữu Toàn Nam 21/03/2001
Karate (1)
Lê Thị Thuý Ngân Nữ 01/01/2001
Rowing (8)
Hà Ngọc Linh Nhi Nữ 01/07/2005
Hoàng Thị Thu Hiền Nữ 25/02/2006
Lý Thị Minh Trang Nữ 16/05/2007
Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ 18/03/2004
Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ 10/09/2000
Trần Thị Diệu Hồng Nữ 24/08/2002
Trần Thị Thu Hằng Nữ 09/05/2000
Trương Thị Thảo Nguyên Nữ 22/04/1999
Vật (3)
NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH Nữ
Trần Thị Thu Huyền Nữ 01/01/2005
Võ Thị Kim Chi Nữ 01/01/2000
Tổng số vận động viên : 33