Ngày 18 / 04 / 2024
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Môn thi Tên Giới tính Ngày sinh
Boxing (2)
Là Thị Vân Nữ 01/01/2001
Vì Thị Huế Nữ 01/01/2001
Đẩy gậy (8)
Hà Thị Hiếu Nữ 01/01/1900
Hoàng Thị Điệp Nữ 01/01/1900
Lò Văn Phủ Nam 01/01/1900
Lò Việt Hưng Nam 01/01/1900
Lù Văn Sinh Nam 01/01/1900
Lường Văn Linh Nam 01/01/1900
Quàng Thị Nhau Nữ 01/01/1900
Vì Thị Sơn Nữ 01/01/1900
Điền kinh (11)
Cà Thị Quyên Nữ 06/07/2006
Cà Tố Uyên Nữ 31/12/2004
Lèo Thị Tình Nữ 30/10/1996
Lèo Văn Anh Nam 15/07/2003
Lò Duy Khánh Nam 25/05/2004
Lò Thị Hoàng Nữ 06/10/1997
Lò Thị Thanh Nữ 09/11/1997
Lò Thị Thanh Nữ 09/11/1997
Lò Thị Thanh Nữ 09/11/1997
Lường Văn Long Nam 30/05/2006
Vì Văn Dương Nam 19/09/2001
Kéo co (24)
Cà Thị Diên Nữ 01/01/1900
Cà Văn Duy Nam 01/01/1900
Đèo Thị Thương Nữ 01/01/1900
Lành Thị Mai Nữ 01/01/1900
Lèo Thị Huyền Nữ 01/01/1900
Lèo Thị Pùa Nữ 01/01/1900
Lò Thị Diệp Nữ 01/01/1900
Lò Văn Cương Nam 01/01/1900
Lù Thị Hoa Nữ 01/01/1900
Lù Thị Sinh Nữ 01/01/1900
Quàng Thị Sọn Nữ 01/01/1900
Quàng Thị Thuông Nữ 01/01/1900
Quàng Thị Thúy Vân Nữ 01/01/1900
Quàng Văn Dung Nam 01/01/1900
Quàng Văn Duy Nam 01/01/1900
Quàng Văn Hải Nam 01/01/1900
Quàng Văn Kim Nam 01/01/1900
Quàng Văn Lợi Nam 01/01/1900
Quàng Văn Lương Nam 01/01/1900
Quàng Văn Sơn Nam 01/01/1900
Quàng Văn Thương Nam 01/01/1900
Quàng Văn Văn Nam 01/01/1900
Quàng Văn Vương Nam 01/01/1900
Vì Thị Duyên Nữ 01/01/1900
Muay (6)
ĐÈO THỊ NHUNG Nữ 01/11/2003
ĐINH THỊ DƯƠNG Nữ 01/08/2003
ĐINH VĂN HÒA Nam 29/03/1993
LÒ THỊ PHƯƠNG Nữ 11/10/2004
LƯỜNG THỊ TUYẾT Nữ 29/09/2004
TÒNG VĂN VĨNH Nam 27/08/2003
Pencak Silat (3)
Quàng Thị Phong Nữ 09/02/2004
Quàng Thị Thu Nghĩa Nữ 16/06/1999
Vì Văn Tuân Nam 22/03/1998
Quần vợt (5)
Lò Thị Duyên Nữ 01/01/1900
Nguyễn Trung Thành Nam 01/01/1900
Tòng Thị Nguyên Nữ 01/01/1900
Trần Thị Trà My Nữ 01/01/1900
Trịnh Ngọc Trương Nữ 01/01/1900
Taekwondo (8)
Bạc Thị Khiêm Nữ 01/01/1900
Cà Văn Hiệp Nam 01/01/1900
Điêu Tuyết Băng Nữ 01/01/1900
Lêm Thị Thảo Nữ 01/01/1900
Lường Thúy Ngân Nữ 01/01/1900
Quàng Thị Minh Tuyết Nữ 01/01/1900
Tòng Văn Thanh Nam 01/01/1900
Vì Văn Sơn Nam 01/01/1900
Xe đạp (3)
Cầm Thị Hương Lan Nữ 01/01/1900
Lò Thị Yến Nhàn Nữ 01/01/1900
Tòng Thị Ngọc Ánh Nữ 01/01/1900
Tổng số vận động viên : 70