Ngày 18 / 04 / 2024
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Môn thi Tên Giới tính Ngày sinh
Billiards & Snooker (1)
Nguyễn Minh Vũ Nam 01/01/1900
Bóng bàn (6)
Lưu Nam Phương Nam 01/01/1900
Nguyễn Thu Hoài Nữ 01/01/1900
Pham Ngân Giang Nữ 01/01/1900
Phạm Thanh Sơn Nam 01/01/1900
Trần Nguyễn Bảo ThI Nữ 01/01/1900
Võ Thị Ngọc Quí Nữ 01/01/1900
Boxing (6)
Bùi Thị Hồng Tươi Nữ 01/01/2000
Lê Bá Minh Tú Nam 01/01/2003
Nguyễn Huyền Trân Nữ 01/01/2003
Nguyễn Phi Thoàn Nam 01/01/2000
Nguyễn Thị Kim Tâm Nữ 01/01/1998
Trần Thanh Sang Nam 01/01/2002
Cầu lông (3)
Dương Công Nguyên Nam 20/06/2001
Phạm Phú Khang Nam 18/08/2007
Trương Gia Hân Nữ 09/08/2004
Cử tạ (6)
Hồ Thị Hà Phương Nữ 01/01/2002
Kiên Sinh Nam 01/01/1999
Lâm Thị Mỹ Lê Nữ 01/01/2002
Nguyễn Trường Công Thanh Nam 01/01/2003
Trần Văn Khang Nam 01/01/2000
Vương Trương Khôi Nam 01/01/2002
Điền kinh (4)
Nguyễn Huỳnh Thanh Vũ Nam 09/02/2002
Nguyễn Thành Nhân Nam 27/07/1994
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Nữ 11/06/2004
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Nữ 11/06/2004
Kickboxing (4)
Lê Bá Minh Tú Nam 01/01/2003
Mai Nguyễn Kim Hương Nữ 01/01/2001
Trần Thanh Thảo Nhi Nữ 01/01/1995
Võ Thị Minh Thư Nữ 01/01/2001
Pencak Silat (5)
Bùi Thảo Mai Nữ 03/08/1997
Huỳnh Nguyễn Quốc Bảo Nam 06/08/2002
Mai Hưng Hậu Nam 23/09/2003
Phạm Thành Tâm Nam 02/07/1990
Trang Hồng My Nữ 25/09/2000
Rowing (4)
Cao Ngọc Như Ý Nữ 10/04/2005
Lê Thị Bích Trâm Nữ 17/01/2006
Lê Thị Kim Trúc Nữ 10/01/2004
Võ Thị Yến Phương Nữ 21/05/2004
Taekwondo (8)
Huỳnh Quang Vinh Nam 01/01/1900
Huỳnh Thị Thu Diễm Nữ 01/01/1900
Mai Triệu Mẫn Nữ 01/01/1900
Nguyễn Tuấn Tú Nam 01/01/1900
Phạm Minh Bảo Kha Nam 01/01/1900
Trần Mỹ Duyên Nữ 01/01/1900
Trần Thị Thanh Tuyền Nữ 01/01/1900
Trần Thị Thảo Ngân Nữ 01/01/1900
Thể hình (2)
Nguyễn Quốc Khang Nam 01/01/1993
Nguyễn Tiến Đạt Nam 01/01/1993
Võ cổ truyền (9)
Cao Thị Mỹ Xuyên Nữ 01/01/1996
Lê Thị Nguyên Gấm Nữ 01/01/2000
Nguyễn Đức An Nam 01/01/2003
Nguyễn Phú Thịnh Nam 01/01/2003
Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 01/01/2004
Trần Hoàng Minh Trung Nam 01/01/2000
Văn Công Quốc Nam 01/01/2001
Võ Khoa Sinh Nam 01/01/2001
Võ Thành Luân Nam 01/01/2001
Vovinam (10)
Hồ Thị Hoàng Thơ Nữ 01/01/2000
Lao Thị Diễm My Nữ 01/01/2004
Lê Ngọc Vĩnh Tường Nam 01/01/2003
Lê Sơn Bạc Nam 01/01/1994
Nguyễn Minh Quân Nam 01/01/2001
Nguyễn Thị Mộng Kiều Nữ 01/01/2002
Nguyễn Văn Tuấn Quí Nam 01/01/2003
Phan Thanh Ngân Nam 01/01/2001
Trần Phạm Công Hậu Nam 01/01/2002
Trần Thanh Hoa Nữ 01/01/2000
Tổng số vận động viên : 68