Ngày 14 / 07 / 2024
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Môn thi Tên Giới tính Ngày sinh
Bóng bàn (4)
Chung Thị Mỹ Huyền Nữ 01/01/1900
Nguyễn Thảo Nguyên Nữ 01/01/1900
Tô Kim Hân Nữ 01/01/1900
Võ Kim Thắm Nữ 01/01/1900
Điền kinh (6)
Nguyễn Thị Thu Nguyên Nữ 26/06/2002
Phạm Thị Thanh Trúc Nữ 16/10/1990
Trần Lê Quốc Đạt Nam 02/07/1996
Trần Minh Tuấn Nam 01/01/1990
Trần Minh Tuấn Nam 01/01/1990
Unh Ra Nam 02/11/1992
Kickboxing (4)
Dương Thế Anh Nam 01/01/2002
Hà Tấn Hữu Nam 01/01/2003
Nguyễn Thị Bông Nữ 01/01/2005
Trần Thị Tuyết Nhung Nữ 01/01/1990
Lặn (5)
LẠI VĂN HOÀNG KHOA Nam 27/06/2006
LÂM NHẬT VY Nữ 22/11/2005
NGUYỄN DUY BẢO Nam 09/01/2007
NGUYỄN PHẠM QUỐC AN Nam 12/11/2006
TRẦN HOÀNG MẠNH Nam 01/01/1900
Lân sư rồng (5)
Dương Tấn Phi Nam 01/01/1900
Huỳnh Tâm Huy Nam 01/01/1900
Huỳnh Thị Kim Oanh Nữ 01/01/1900
Lê Hữu Thọ Nam 01/01/1900
Nguyễn Ngô Đức Nam 01/01/1900
Quần vợt (11)
Cao Ngọc Lâm Nam 01/01/1900
Lê Nguyễn Phương Trinh Nữ 01/01/1900
Lý Hoàng Nam Nam 01/01/1900
Ngô Hồng Hạnh Nữ 01/01/1900
Nguyễn Phi Anh Vũ Nam 01/01/1900
Phạm La Hoàng Anh Nam 01/01/1900
Tống Thị Bích Trâm Nữ 01/01/1900
Trần Ngọc Quốc Vinh Nữ 01/01/1900
Trần Quốc Cường Nam 01/01/1900
Trịnh Linh Giang Nam 01/01/1900
Vũ Hà Minh Đức Nam 01/01/1900
Taekwondo (5)
Nguyễn Minh Thắng Nam 01/01/1900
Nguyễn Thị Kim Tuyền Nữ 01/01/1900
Phan Thị Hoàng Lam Nữ 01/01/1900
Tống Trung Hậu Nam 01/01/1900
Trần Gia Thịnh Nam 01/01/1900
Võ cổ truyền (4)
Hoa Quốc Thắng Nam 01/01/2004
Lê Anh Vũ Nam 01/01/2003
Ngô Tùng Chương Nam 01/01/1996
Phan Văn Tài Nam 01/01/2000
Vovinam (7)
Đặng Bảo Luân Nam 01/01/2005
Huỳnh Phát Tài Nam 01/01/1998
Huỳnh Tấn Phát Nam 01/01/1996
Nguyễn Thị Hồng Son Nữ 01/01/2000
Nguyễn Thị Lùng Nữ 01/01/2001
Trương Minh Quang Nam 01/01/2005
Võ Thị Kiều Diễm Nữ 01/01/2000
Wushu (3)
Dương Trúc Anh Nam 01/01/2002
Nguyễn Đỗ Ngọc My Nữ 01/01/2003
Võ Ngọc Hân Nữ 01/01/2006
Tổng số vận động viên : 54