Ngày 23 / 09 / 2023
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Môn thi Tên Giới tính Ngày sinh
Canoeing (3)
Lý Thị Na Nữ 01/01/1900
Ma Thị Thùy Nữ 01/01/1900
Phương Dịu Ly Nữ 01/01/1900
Pencak Silat (14)
Hà Thanh Thảo Nữ 27/03/2004
Hà Thị Thúy Hiền Nữ 09/03/2004
Khổng Duy Khánh Nam 10/07/2003
Lê Thị Khánh Linh Nữ 03/08/2004
Lý Hồng Hạnh Nữ 09/12/2004
Ma Văn Hùng Nam 25/10/2002
Ngô Đức Nam Nam 01/05/2004
Nguyễn Hồng Phúc Nam 17/10/2003
Nguyễn Tùng Linh Nam 22/09/2002
Phạm Quốc Huy Nam 17/03/2003
Phùng Thế Duyệt Nam 20/08/2003
Trần Thị Thu Hương Nữ 21/08/2004
Trịnh Hồng Phương Nam 29/08/2001
Vương Quốc Bảo Nam 05/08/2001
Rowing (4)
Đặng Hồng Ngọc Nữ 08/11/2006
Hà Thu Hiền Nữ 15/08/2008
Ma Thị Ly Na Nữ 18/05/2005
Vi Thị Bích Diệp Nữ 12/11/2006
Vật (1)
Nguyễn Công Hiếu Nam 01/01/1990
Vật dân tộc (6)
Bùi Như Ý Nam 01/01/1900
Hoàng Vân Lam Nam 01/01/1900
Nghiêm Đình Ước Nam 01/01/1900
Nguyễn Văn Tần Nam 01/01/1900
Phạm Thành Duy Nam 01/01/1900
Phạm Việt Hưng Nam 01/01/1900
Wushu (10)
Bàn Văn Hoàng Nam 01/01/2002
Diệp Huy Hoàng Nam 01/01/2003
Hoàng Trung Tuấn Nam 01/01/2006
Ngô Văn Sỹ Nam 01/01/1992
Nguyễn Phương Nam Nam 01/01/2005
Nguyễn Tấn Dũng Nam 01/01/2006
Nông Thùy Dung Nữ 01/01/2003
Trần Nguyễn Nhật Duy Nam 01/01/2006
Trần Quốc Toản Nam 01/01/1997
Trần Văn Kiệt Nam 01/01/2005
Tổng số vận động viên : 38