Ngày 21 / 06 / 2024
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Môn thi Tên Giới tính Ngày sinh
Bắn cung (4)
ĐẶNG THỊ TUYẾT DU Nữ 20/12/2003
THẠCH THỊ NGỌC HOA Nữ 04/07/1997
THẠCH THỊ YẾN LINH Nữ 08/06/2003
TRẦN THANH TÙNG Nam 20/08/1997
Bi sắt (4)
Thạch Thị Ánh Lan Nữ
TRÀ VINH (Hưng Duy Nhân Bình) Nam 01/01/1900
TRÀ VINH (Hưng Nhân Phương) Nam 01/01/1900
TRÀ VINH (Na Ra Thảo Thảo Trường) Nữ 01/01/1900
Điền kinh (6)
Kiên Thị Búpha Nữ 01/12/2003
Kim Thị Huyền Nữ 28/04/2003
Kim Thị Huyền Nữ 28/04/2003
Lê Thị Thu Ngân Nữ 22/03/2003
Nguyễn Thị Yến Linh Nữ 11/09/1999
Phạm Quang Tường Nam 01/01/2002
Judo (6)
Nguyễn Đoàn Diễm Thi Nữ 02/05/2002
Nguyễn Thạch Hải Yến Nữ 29/07/2002
Nguyễn Thạch Hồng Khuyên Nữ 14/08/2004
Nguyễn Thị Hồng Thắm Nữ 21/08/2003
Phạm Thành Tín Nam 13/01/1997
Thạch Thị Ngọc Mai Nữ 01/06/2003
Karate (8)
Huỳnh Quốc Kiệt Nam 01/01/2004
Lê Hoàng Kha Nam 01/01/2003
Ngô Thị Diễm Thơ Nữ 01/01/2002
Nguyễn Bảo Khương Nam 01/01/2003
Nguyễn Tăng Mỹ Quyên Nữ 01/01/2004
Nguyễn Thanh Phát Nam 01/01/2004
Quách Thị Kiều Trang Nữ 01/01/1999
Trần Mai Chinh Nữ 01/01/2000
Taekwondo (2)
Kim Thị Thùy Trang Nữ 01/01/1900
Trần Nguyễn Ánh Ngân Nữ 01/01/1900
Thể dục Aerobic (9)
Đặng Chí Bảo Nam 01/01/2006
Kim Loan Thanh Ngân Nữ 01/01/2005
Lê Dương Gia Hân Nữ 01/01/2009
Lê Quang Huy Nam 01/01/2001
Nguyễn Huỳnh Hoài Thương Nữ 01/01/2009
Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ 01/01/2005
Phạm Huỳnh Bảo Trân Nữ 01/01/2009
Phạm Nguyễn Khánh Nhân Nữ 01/01/2009
Thạch Nguyễn Như Ý Nữ 01/01/2008
Tổng số vận động viên : 39