Ngày 24 / 07 / 2024
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Môn thi Tên Giới tính Ngày sinh
Bóng ném (12)
Cao Ngọc Khánh Nam 01/01/1900
Đỗ Thế Phong Nam 01/01/1900
Lê Đức Anh Tuấn Nam 01/01/1900
Nguyễn Đức Thành Nam 01/01/1900
Nguyễn Ngọc Quỳnh Nam 01/01/1900
Nguyễn Văn Dần Nam 01/01/1900
Phạm Quang Minh Nam 01/01/1900
Trần Đức Hiển Nam 01/01/1900
Trịnh Long Vũ Nam 01/01/1900
Trương Gia Bảo Nam 01/01/1900
Vũ Thanh Bình Nam 01/01/1900
YÊN BÁI Nam 01/01/1900
Bóng ném bãi biển (10)
Cao Ngọc Khánh Nam 01/01/2005
Đỗ Thế Phong Nam 01/01/2005
Lê Đức Anh Tuấn Nam 01/01/1998
Nguyễn Đức Thành Nam 01/01/1998
Nguyễn Ngọc Quỳnh Nam 01/01/2003
Nguyễn Văn Dần Nam 01/01/1998
Phạm Quang Minh Nam 01/01/2000
Trần Đức Hiển Nam 01/01/1998
Trịnh Long Vũ Nam 01/01/2006
Trương Gia Bảo Nam 01/01/2007
Cầu mây (14)
Đặng Tòn Ton Nam 01/01/1900
Hà Huy Mạnh Nam 01/01/1900
Lê Anh Tuấn Nam 01/01/1900
Lương Công Minh Nam 01/01/1900
Lưu Thị Thanh Nữ 01/01/1900
Nguyễn Hà Cường Nam 01/01/1900
Nguyễn Quốc Dân Nam 01/01/1900
Nguyễn Thị Hạnh Dung Nữ 01/01/1900
Nguyễn Thị Quyên Nữ 01/01/1900
Nguyễn Thị Thương Nữ 01/01/1900
Nguyễn Thùy Linh Nữ 01/01/1900
Nguyễn Tuấn Khang Nam 01/01/1900
Phạm Như Quỳnh Nữ 01/01/1900
Vương Thùy Linh Nữ 01/01/1900
Đá cầu (7)
Bàn Thị Mai Doan Nữ 01/01/1900
Đỗ Thị Thảo Nữ 01/01/1900
Hoàng Thị Quỳnh Như Nữ 01/01/1900
Lương Năng Thắng Nam 01/01/1900
Lương Ngọc Long Nam 01/01/1900
Nguyễn Thị Huyền Nữ 01/01/1900
Nguyễn Thủy Tiên Nữ 01/01/1900
Đẩy gậy (8)
Đào Thị Thúy Hồng Nữ 01/01/1900
Dương Minh Khương Nam 01/01/1900
Hà Đình Nam Nam 01/01/1900
Hoàng Phương Chi Nữ 01/01/1900
Hoàng Xuân Tùng Nam 01/01/1900
Lý Thị Nhung Nữ 01/01/1900
Nguyễn Thị Ái Thi Nữ 01/01/1900
Trần Ngọc Hân Nam 01/01/1900
Võ cổ truyền (2)
Hà Thị Ngát Nữ 01/01/1999
Lê Anh Thơ Nữ 01/01/2004
Vovinam (4)
Nguyễn Thị Sang Nữ 01/01/2005
Phùng Nhật Lệ Nữ 01/01/2004
Trần Thị Thu Hương Nữ 01/01/2000
Trần Thu Hoa Nữ 01/01/2003
Tổng số vận động viên : 57